Kulttuuri

Nykysuomen etymologiaa jokamiehelle

Helsinki (STT)

Iankaikkisuus. Ikuisuutta merkitsevä iankaikkisuus on rakenteeltaan hämärtynyt yhdyssana, jonka alkuosa ian- on aikaa tai elinaikaa merkitsevän ikä-sanan genetiivimuoto.

  Vanhassa kirjakielessä alkuosa on usein kirjoitettu asuun ijan-. Suomen kirjakielessä iankaikkisuus on esiintynyt Agricolasta alkaen.

  Samoista perusosista koottu adjektiivi iankaikkinen ja tästä johdettu adverbi iankaikkisesti ovat esiintyneet Agricolan kielessä ja kaikissa samanaikaisissa käsikirjoituksissa, joten ne ovat mitä ilmeisimmin kuuluneet jo keskiajalla vakiintuneeseen uskonnolliseen kieleen.

Näin kerrotaan iankaikkisuus-sanasta tänä syksynä julkaistussa Nykysuomen etymologisessa sanakirjassa ( WSOY) . Tätä ennen suomen kielestä on laadittu kaksi tieteellistä ja kattavaa etymologista sanakirjaa vuonna 1978 valmistunut Suomen kielen etymologinen sanakirja ja vuonna 2000 valmistunut Suomen sanojen alkuperä .

-  Nämä moniosaiset teokset ovat olleet uuden sanakirjan keskeisimmät lähteet, kertoo uuden sanakirjan tekijä Kaisa Häkkinen teoksensa esipuheessa.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

- Sana-aineiston käsittelyssä ja ja esitystavassa on kuitenkin olennaisia eroja. Koska kysymyksessä on nimenomaan suomen kielen sanaston alkuperää käsittelevä teos, sukukielten aineistoa ei ole esitelty ja kommentoitu tyhjentävästi, vaan ainoastaan siltä osin, kuin se on ollut tarpeellista suomen sanan iän, alkuperän ja kehityshistorian esittämisen kannalta.

Aiemmin ilmestyneet etymologiset sanakirjat on tarkoitettu ennen kaikkea tutkijoille ja ne ovat lukijoiden kannalta hyvin vaativia teoksia, koska esitystapa on niukka, lyhenteitä on runsaasti ja varsinaiset päätelmät jäävät useissa tapauksissa lukijan itsensä tehtäväksi. Uuden sanakirjan tavoitteet ovat olennaisesti toisenlaiset.

- Edustavan, mutta ei välttämättä täydellisen sana-aineiston lisäksi on selväsanaisesti esitetty sanan ikää ja alkuperää koskevat päätelmät, ja lisäksi on annettu sanojen elämää koskevaa taustatietoa erityisesti silloin, kun se on etymologisen selityksen ymmärtämiseksi välttämätöntä, Häkkinen kirjoittaa.

Kenelle tahansa suomen kielestä ja sanoista kiinnostuneelle helposti avautuva teos on Tieto-Finlandia-palkintoehdokas.

- Kirja poikkeaa aiemmista etymologisista sanakirjoista myös siinä, että sitä voi lukea ilman alan yliopisto-opintoja, teoksen ehdolle asettanut raati luonnehti.