Kulttuuri

Taiteen kohdeapurahat jaettiin

Taiteen keskustoimikunta ja valtion taidetoimikunnat ovat jakaneet vuoden 2005 kohdeapurahat. Apurahan sai 267 taiteilijaa 1 285 hakijasta.

Valtion taidetoimikunnat myönsivät tuet taiteenaloilleen, joita ovat kirjallisuus, muotoilu, elokuva-, kuva-, näyttämö-, rakennus-, sävel-, tanssi- ja valokuvataide.

Taiteen keskustoimikunta jakaa kohdeapurahoja arvostelijoille, mediataiteeseen, sirkustaiteeseen sekä taidemuotojen väliseen toimintaan.