Kulttuuri

Kirjastoapuraha
876 kirjailijalle
ja kääntäjälle

Kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahalautakunta on myöntänyt 2 557 666 euroa kirjastoapurahoina ja -avustuksina yhteensä 876 kirjailijalle ja kääntäjälle. Apurahat ja avustukset on tarkoitettu kirjailijoiden ja kääntäjien luovaan työskentelyyn sekä avustuksiksi taloudellisin tai sosiaalisin perustein. Yksittäisten apurahojen suuruus vaihtelee 500 eurosta 12 000 euroon. Hakemuksia oli tänä vuonna 1 325.

Valtaosa eli 90 prosenttia apurahoista myönnetään kaunokirjallisuudelle. Tietokirjallisuuden osuus on 10 prosenttia. Kääntäjille on varattu kummassakin ryhmässä 16 prosentin kiintiö. Apurahaa ei myönnetä tieteellisten tutkimusten tai oppikirjojen tekijöille.

Kirjastoapurahajärjestelmä luotiin 1960-luvun alussa ja sen nojalla jaetaan kirjailijoille ja kääntäjille apurahoja sen johdosta, että heidän teoksiaan on maksutta lainattavissa ja luettavissa yleisissä kirjastoissa. Kirjastoapurahojen ja -avustusten määräraha on sidottu yleisten kirjastojen edellisen vuoden kirjahankintoihin ja on suuruudeltaan 10 prosenttia kokonaissummasta. Apurahat ovat harkinnanvaraisia eivätkä perustu esim. lainausmääriin. Avustuksista päätettäessä huomioidaan sekä kirjailijan aiempi tuotanto että nykyinen luova työvaihe.

Vuoden 2004 apurahat ja avustukset jaettiin seuraavasti: Apurahoina luovaa kirjallista työtä suorittaville kirjailijoille: kaunokirjallisuus 514 kpl 1 797 465 euroa, tietokirjallisuus 137 kpl 210 647 euroa, kääntäjille: kaunokirjallisuus 128 kpl 377 572 euroa, tietokirjallisuus 45 kpl 46 000 euroa.

Aavustuksina ahtaissa taloudellisissa oloissa eläville iäkkäille kirjailijoille ja kääntäjille: kaunokirjallisuus 41 kpl 97 300 euroa ja sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella: kaunokirjallisuus 11 kpl 28 682 euroa.