Energiaa maalauksissa

Irene Nyholm: Oranssi
Irene Nyholm: Oranssi

Kuvataiteilija Irene Nyholmin (s.1960) yli kolmenkymmenen teoksen kokonaisuus Brinkkalan galleriassa on voimakkaasti läsnäolevaa kuvaa. Näyttelyn nimi Mykkä elokuva symboloi hyvin teosten ikään kuin kohtauksina kuvaamia hetkiä ja tunnetiloja.

Maalausten vetävyys näyttää syntyvän ainakin kolmea tietä, ne nojaavat sivellinjälkiin, ne ovat värikylläisiä ja ne keskittyvät vain ihmiseen.

Maalarin
grafiikkaa

Nyholm tuntuu olevan aito maalari myös grafiikkaa tehdessään. Maalausten rinnalla ripustuksessa nähdään kiinnostava kahdentoista vedoksen monotypia, joka kuvasta toiseen kertoo samaan tarinaan liittyviä ennalta arvaamattomia uusia jaksoja. Tämä Kenen varjossa seisot? -teos syöpyy pelkistettyine kolmine väreineen tehokkaasti katsojan mieleen. Jos sitä malttaa katsoa riittävän kauan, niin voi erottaa sekä valkoisten, tummansinisten että aniliininpunaisten savumaisten muotojen takaa erilaisia hahmoja ihmisistä fantasiaolentoihin.

Kun toisen ajatuksia piinaavat lapsuuden muistot, toisen mielessä taas kummittelevat oudot hahmot. Kuvakerronta etenee keskushahmon ja sen vastahahmojen vuoropuheluna ja tekee näkyväksi sen, miten ihminen on ajatteleva, kokemuksellinen ja tunteva olento.

Nyholmin maalauksiin sulautuu useita maalaamisen kulttuureita. Ekspressionistinen, suuripiirteinen ja rohkea sivellinjälki on luonteenomaista useammalle tämän vuoden työlle. Abstraktiin perinteeseen viittaavat muun muassa ne omintakeiset ja itselliset väripinnat, jotka ovat yleensä sekä tausta että rajaus kuvan figuurille.

Katsojalle Nyholmin monet maalaukset, kuten muun muassa Kuva kaipuusta ja Lähdössä välittävät aistittavissa olevan tunnetilan. Hämmästyttävää ja nautinnollista on tietenkin se, että taiteilija pystyy tekemään tämän mustien sivellinrajausten, pinnanjaottelun ja upeiden vastavärien avulla.

Oranssi viittaa jo nimensäkin puolesta värin synnyttämään tunnetilaan. Nyt mustin, vahvoin sivellinvedoin ilmennetty hahmo on vartaloltaan kuin tulessa, täynnä punaoranssia hehkua. Puhuuko raju oranssi aistillisuudesta vai fyysisestä voimasta, riippuu siitä, miten kukin kokee maalauksen voimakkaasti ylöspäin pyrkivän kokonaismuodon.

Kasvot ja kädet
korostuvat

Jos vahvat värikentät - yleensä siveltimenvedoin, toisinaan lastalla työstetyt - ovat luonteenomaisia Nyholmin maalauksissa, niin hänen töissään korostuvat toistuvasti figuurien kasvot sekä kädet. Nyholm näyttääkin kehittäneen hyvin mielenkiintoisen, viitteellisen ja väljän tyylin kasvojen ilmeiden esittämiseen värin ja valon avulla. Katsoja saa täydentää niistä osan itse mielikuvissaan.

Katsaus viimeiseen avaraan näyttelyhuoneeseen paljastaa joitakin kehityskulkuja vanhempien ja uudempien maalausten väliltä esimerkiksi siten, että tämän vuoden maalauksissa ilmaisu on täysin luontevaa.

IINA ANTINLUOMA

Irene Nyholm: Mykkä elokuva, Maalauksia ja grafiikkaa. Turun kulttuurikeskus, Brinkkalan galleria - 28. 9.