Kirjava

Piispalla on selkeät lauseet

Natalia Kopkina
Natalia Kopkina

Emeritusarkkipiispa John Vikström on julkaissut yli kaksikymmentä kirjaa. Uusin niistä on Jörn Donnerin kanssa kirjoitettu kirjeenvaihtokirja Elämme - siis kuolemme .
Miksi aloitte kirjoittaa?

- Kirjojen kirjoittaminen on osa piispan työtä. Virkani puolesta minun oli otettava kantaa ajankohtaisiin asioihin sekä moraalisiin ja eettisiin kysymyksiin.
Miten nykyinen tapanne kirjoittaa eroaa nuoruusvuosienne tuotoksista?

- Yritän nykyään kirjoittaa paljon yksinkertaisemmin käyttämällä helposti ymmärrettäviä ilmaisuja. Nuorempana yritin käyttää liian hienoja lauserakenteita. Myös yhteiskunnallinen ja kansainvälinen näkökulma tulevat paremmin esille myöhemmin kirjoittamissani teoksissa.
Saako viestin perille helpommin saarnastuolista vai kansien välistä?

- Elävä puhe on aina paras tapa tavoittaa ihminen.
Onko teillä mielessänne jotain tiettyä henkilöä, jonka toivoisitte lukevan kirjojanne?

- Toivoisin, että kirjojani lukisi aivan tavallinen suomalainen, joka pohtii tarkoitusta elämälleen.
Eli kohderyhmänne on koko Suomen kansa?

- Kyllä.
Kuka päättää, mitä kirjojenne kanteen tulee?

- Pääasiassa kustantaja. Välillä minulta pyydetään neuvoa, ja joskus esitän itse ideoita, joita haluaisin toteutettavan.

HANNE PARVIAINEN

ALEKSI RAJAMÄKI