Asuminen

Ulkotulista löytyi vaarallisia puutteita

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto(Tukes) on selvittänyt ulkotulien turvallisuutta. Kymmenestä testatusta tuotteesta kaksi todettiin vaaraa aiheuttavaksi. Polar-ulkotuli juhlaroihu sangossa -niminen tuote poistettiin markkinoilta ja Puttipaja-ulkotuli 8 cm sai myyntikiellon. Tuotteet syttyivät testattaessa allaspaloon.

Tukes muistuttaa, että ulkotulia käytettäessä kannattaa lukea tarkkaan tuotteen varoitusmerkinnät ja noudattaa turvaetäisyyksiä. Allaspaloa ei saa sammuttaa vedellä, vaan tukahduttamalla.

Jos ulkotulenpohjan lämpötila nousee liian korkeaksi, se voi vaurioittaa ulkotulen alustaa. Jos ulkotuli on asetettu käyttöohjeiden vastaisesti esimerkiksi puiselle alustalle, voi alusta jopa syttyä palamaan, kun pohjan lämpötila nousee liian korkeaksi.

– Polarin ulkotulen kohdalla havaittiin näin korkeita lämpötiloja, pohjan lämpötila nousi maksimissaan jopa 541 C -asteeseen, kertoo projektista vastannut Tukesin ylitarkastaja Jyri Pekkanen.

Tukes testauttiyhteensä kymmenen ulkotulta VTT Expert Services Oy:ssä keväällä 2018. Ulkotulien turvallisuutta tutkittiin havainnoimalla tulen palamista alusta loppuun sekä mittaamalla lämpötilaa tuotteen pohjasta. Ulkotulet eivät saa syttyä vaaraa aiheuttavaan allaspaloon.

Näin käytät ulkotulia turvallisesti

1. Noudata ulkotulen varoitusmerkintöjä.

2. Ulkotulia ei saa polttaa parvekkeella, kuistilla tai katoksen alla, ettei tuli vahingossa tartu ympäristöön.

3. Ulkotulta saa polttaa vain palamattomassa astiassa, tai telineessä tai asetettuna tukevasti lumihankeen tai hiekkaan, ettei tuuli kuljeta keventynyttä astiaa esimerkiksi pensaisiin tai muualle palavien materiaalien luo.

4. Ulkotulen lähellä ei saa olla palavaa materiaalia.

Ulkotulet kannattaa sijoittaa vähintään 1–3 metrin etäisyydelle aidasta tai muista rakenteista ja kulkuteistä.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

5. Ulkotulia on valvottava.

6. Sammuta ulkotuli aina tukahduttamalla, älä koskaan vedellä!

7. Jos alkaa sataa, tuli kannattaa sammuttaa, sillä sateessa tulikuuma massa voi roiskua.

8. Jos siirrät ulkotulta, sammuta se ensin.