Ovatko talosi salaojat kunnossa?

Kurkistus melko uuden salaojajärjestelmän kaivoon osoittaa, että putket vetävät. Kaivon pohjalla on hieman hiekkaa, mutta vesi liikkuu kuten sen pitääkin.
Kurkistus melko uuden salaojajärjestelmän kaivoon osoittaa, että putket vetävät. Kaivon pohjalla on hieman hiekkaa, mutta vesi liikkuu kuten sen pitääkin.

Simo Ahtee

Kevät on hyvää aikaa katsastaa salaojien kunto ja toimivuus. Niiden tila voidaan päätellä melko pitkälle talon iästä. Toisaalta sala-ojattomuus ei välttämättä merkitse katastrofia.

Suomen Rakennusasiantuntijat Oy:n rakennusinsinööri Ismo Patrikainenkertoo, että ennen 1990-lukua rakennetun omakotitalon salaojat ovat suurella todennäköisyydellä toimimattomat. Ainakin, jos niitä ei ole koskaan huollettu.

– Ongelma on, että vasta 1990-luvun puolella suuret rakentajat alkoivat vaatia seulottua ja asianmukaista salaojasoraa. Siihen asti käytettiin hiekkaa tai muuta ainesta, missä vesi ei liiku. Saattoi olla, että hienoaines täytti putken kokonaan. Jo 1920-luvun oppikirjoista asti on tunnettu salaojasora, mutta silti ojia on täytetty millä milloinkin.

Patrikaisen mukaan myös aivan talon vierustalla kasvavat puut tarkoittavat usein juuriston tukkimia salaojia. Vanhat salaojat ovat saattaneet myös sortua.

"Toimivista salaojista on kuitenkin aina hyötyä."

Toisaalta salaojia ei välttämättä ole edes rakennettu taloon. Kaikilla tonteilla pohjavesi ei uhkaa rakenteita, vesi valuu pois päin rakennuksesta ja maaperä on sopiva. Salaojien toimimattomuus tai niiden puute ei siis välttämättä tarkoita vahinkoja.

– Salaojia ei ole pakko olla talossa. Putken tarkoitushan on rajata pohjaveden korkeus tietylle tasolle. Salaojalla ei ole käyttöä, jos vesi ei nouse ylös. Enemminkin käyttöä on salaojan ympärillä olevalla soralla, jossa vesi liikkuu, Patrikainen sanoo.

– Toimivista salaojista on kuitenkin aina hyötyä. Poikkeuksellisen märkänä vuonna pohjavesi voi nousta ja maa kastua.

Salaojien toimimattomuus on yksi syy perustusten kosteusvaurioiden taustalla, ja viimeistään kellaritiloihin päätyvä vesi tarkoittaa salaojien saneerausta. Kellarittomassa rakennuksessa ongelmia voi olla hankala todeta, vaikka salaojat olisivat tukossa.

Kosteus voi aiheuttaa paitsi rakenteellisia, myös terveydellisiä haittoja, mikä tarkoittaa mikrobeja.

Salaojaputken yläreunan ja samalla putkiston korkeimman kohdan pitäisi sijoittua seinäanturan alapuolelle tai sen alapinnan tasolle.

Kurkistus melko uuden salaojajärjestelmän kaivoon osoittaa, että putket vetävät. Kaivon pohjalla on hieman hiekkaa, mutta vesi liikkuu kuten sen pitääkin.
Kurkistus melko uuden salaojajärjestelmän kaivoon osoittaa, että putket vetävät. Kaivon pohjalla on hieman hiekkaa, mutta vesi liikkuu kuten sen pitääkin.

Suomen Online Tutkimus Oy:n ympäristöministeriölle toteuttaman kyselyn mukaan noin neljännes omakotitalo-omistajista katsastaa salaojien kunnon kerran vuodessa. 700 vastaajasta viidennes ilmoitti tekevänsä sen kahdesti vuodessa. Neljännes ei ole kurkannut ojiin koskaan, viidesosa taas ei osannut vastata kysymykseen lainkaan.

Patrikainen pitää lukemia optimistisina.

– Voisin vannoa, että salaojien kunnon varmistaminen on harvinaista. Olen tarkastanut reilu 3 000 taloa, ja olen kuullut, että joku on joskus sen tehnyt, Patrikainen nauraa.

Tarkastuskaivoihin olisi hyvä kurkata säännöllisesti ja kevät on siihen hyvää aikaa. Pienellä syynäyksellä voi säästää pitkän pennin ja välttyä mittavilta remonteilta.

Kaivossa putkien päiden pitäisi olla kokonaan näkyvillä. Veden pinta saisi olla korkeintaan salaojaputkien alareunan tasalla.

– Silloin salaojat ovat auki ja ne toimivat, eikä tukkeumia ole. Samalla näkee senkin, että salaojaputkia tosiaan on tarvittu.

Patrikainen huomauttaa, että aivan uusienkin talojen tarkastuskaivoihin on syytä katsoa. Niihin on saattanut jäädä rakennusaikana roskia.

"Otetaan puutarhaletku, joka ohjataan pitkin salaojaa seuraavaan kaivoon."

Mutta mikä avuksi, jos epäilee salaojaputkien olevan tukossa? Ennen mahdollisia kuvauksia Patrikainen kehottaa turvautumaan helppoon letkukokeeseen. Samassa yhteydessä voi poistaa hiekan tarkastuskaivosta.

– Otetaan puutarhaletku, joka ohjataan pitkin salaojaa seuraavaan kaivoon. On saatavilla esimerkiksi suuttimia, jotka vetävät letkua itsellään eteenpäin ja samalla huuhtelevat. Jos letku menee läpi, homma on hanskassa, Patrikainen neuvoo.

Salaojan toimivuuden voi selvittää veden avulla.

– Kun salaojaan laskee vettä ja salaoja on tehty nykymääräysten mukaan karkeasoralla, ei veden pitäisi koskaan tulla läpi seuraavaan kaivoon asti. Vesi kulkee täyttökerroksessa. Silloin kaikki on oikein rakennettu.

Jos tarkastuskaivo näyttää tältä, voi olla varma, ettei salaojajärjestelmä toimi kuten pitäisi. Kuvat: Ismo Patrikainen.
Jos tarkastuskaivo näyttää tältä, voi olla varma, ettei salaojajärjestelmä toimi kuten pitäisi. Kuvat: Ismo Patrikainen.