Asuminen

Skanssin rakentaminen voi alkaa jo tänä vuonna

Turun Skanssista tulee vihreä, monimuotoinen ja edistyksellinen 8 000 asukkaan kaupunginosa, jonka suunnittelua ohjaa kestävän kehityksen periaate. Talot lämpiävät uusien energiaratkaisujen keinoin, ja aluetta halkovat purot ja lammet, puistot, pyörätiet ja bussireitit.

Visiot voivat olla totta vuoteen 2030 mennessä, mutta kaksi rakentajaa, Hartela ja YH-Kodit, on jo lähtökuopissa. Bastioninkadun ja Vallikadun kaavat olivat nähtävillä 16. tammikuuta asti, ja rakentaminen voi nopeimmillaan alkaa vielä tänä vuonna.

Lisäksi tämän vuoden aikana järjestetään tontinluovutuskilpailu isoimmasta, Itä-Skanssin alueesta ja myös hulevesisuunnittelu käynnistetään. Se liittyy viheralueiden suunnitteluun, joita Skanssin pinta-alasta on yli puolet.

– Hulevesien käsittely on yksi perusideoista. Siinä otetaan huomioon mahdolliset ilmastonmuutoksen tuomat säämuutokset. Sade- ja muita hulevesiä ei johdeta viemäriverkkoon, vaan hyödynnetään johtamalla ne puroihin ja lampiin. Ne johtavat Jaaninojaan ja toimivat veden laajennusalueina sateella, välillä ne voivat kuivahtaa, Skanssin projektipäällikkö, kaavoitusarkkitehti Oscu Uurasmaasanoo.

– Vesireitit monipuolistavat kasvustoa ja tuovat uudenlaista ilmettä alueelle. Viheralueiden käyttöä suunnitellaan esimerkiksi liikunnallisuuden, oppimisen ja turvallisuuden kannalta, ulkoilureitteihin kiinnitetään erityistä huomiota, hän jatkaa.

 Skanssin yleisötilaisuus keräsi kymmeniä kiinnostuneita kaupunkilaisia. Kuvat: TS/Timo Jakonen.
Skanssin yleisötilaisuus keräsi kymmeniä kiinnostuneita kaupunkilaisia. Kuvat: TS/Timo Jakonen.

Kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanenkertoo, että Skanssista halutaan tehdä houkutteleva, ja siitä tulee kestävä ja älykäs kaupunkimainen alue. Suunnittelun apuna on käytetty suunnittelu- ja sparrausryhmiä, joissa on potentiaalisia asukkaita, yhteistyökumppaneita, asukasyhdistyksiä ja teknologia-asiantuntijoita.

– Kun on mahdollista suunnitella kokonaan uusi kaupunginosa, haemme uudenlaisia ratkaisuja ja uusia toimijoita. Sen sijaan, että annettaisiin vaikka tehtäväksi suunnitella koulu, voidaan toivoa ehdotuksia siitä, miten oppiminen pitäisi järjestää.

 Emmi Manninen voisi asua Skanssissa, jos kerrankin tulee alue, jossa pärjää ilman omaa autoa ja voisi asua myös vuokralla.
Emmi Manninen voisi asua Skanssissa, jos kerrankin tulee alue, jossa pärjää ilman omaa autoa ja voisi asua myös vuokralla.

– Digitaaliset palvelut ovat tärkeä osa suunnittelua. Uusiutuvaa energiaa ja ekologisten liikennemuotojen käyttöä suositaan. Skanssiin tulee esimerkiksi hyvät pyörätieyhteydet, sähköautojen latausverkosto, oma bussiliikenteelle avattava reitti ja varaus mahdolliselle raitiotielle, sekä yhteisomistusauton käytölle pyritään löytämään ratkaisuja, Hintsanen kertoo.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Rakennusliike Hartela on rakentanut Skanssiin kauppakeskuksen, sen viereen kaksi kerrostaloa ja liikerakennuksen. Parhaillaan rakennetaan XXL-urheiluliikeketjulle liikerakennusta, joka liittyy kauppakeskukseen yhteyskäytävällä.

– Bastioninkadun kaavamuutoksessa osa rakennusoikeudesta siirtyi liikerakennuksen yläkerrasta neljään uuteen kerrostaloon. Niiden suunnittelu käynnistyy heti, kun kaava on hyväksytty, ja rakentaminen mahdollisesti jo tämän vuoden puolella, aluejohtaja Mikko Kilpisanoo.

Aluejohtaja Ilkka Utriainenkertoo, että YH-Kodit pyrkii aloittamaan rakentamisen Vallikadun kaava-alueella viimeistään vuoden 2016 alussa.

– Olemme ideoineet erilaisia asumismalleja ja erilaisia asuntoja: kerrostaloja, rivitaloja ja loft-asuntoja. Taloissa hyödynnetään uutta tekniikka ja mahdollisesti mietitään maalämmön käyttöä. Yhteisöllisyyttä tuovat isot korttelipihat ja yhteiset tilat, kuten yhteissaunat ja polkupyörien huoltotilat.

 Vallikadun asemakaava kiinnosti Reijo Niinivirtaa, Arja Niinivirtaa ja Heikki Niinivirtaa. YH-Kotien aluejohtaja Ilkka Utriainen (oik.) kertoi että alueelle rakennetaan monimuotoisia asuntoja.
Vallikadun asemakaava kiinnosti Reijo Niinivirtaa, Arja Niinivirtaa ja Heikki Niinivirtaa. YH-Kotien aluejohtaja Ilkka Utriainen (oik.) kertoi että alueelle rakennetaan monimuotoisia asuntoja.

Turku Energian kehityspäällikkö Antto Kullakertoo, että Skanssin energiasuunnitelmat ovat hyvin kunnianhimoisia ja ainutlaatuisia Suomessa ja muuallakin Euroopassa. Yksi tärkeimpiä asioita on, miten kaupunki voi maankäytöstä päättävänä ja Turku Energia paikallisena energiayhtiönä edesauttaa uudenlaisten energiaratkaisujen käyttöönottoa.

– Asuintalot tai alueen muut pientuottajat voivat tuottaa itse lämpöä aurinkokeräimillä tai muilla pienvoimaloilla ja siirtää ylijäämäenergian verkkoon. Se on mahdollista, kun kaukolämpöveden lämpötila on normaaliverkkoa matalampi, eli talviaikaan noin 75 astetta, yleensä se on 115-asteista. Tämä mahdollistaa paremman hyötysuhteen ja vähentää lämpöhäviöitä, Kulla sanoo.

Selvitämme myös, voiko pientuottajien lämpöä varastoida maaperässä niin, että esimerkiksi päivällä kerättyä aurinkoenergiaa voisi hyödyntää yöaikaan.

Kehitystyö käynnistyy kevään mittaan kuuluvassa hankkeessa, jota Tekes osittain tukee, ja hanke toteutetaan pääosin tämän vuoden aikana.

– Selvitämme myös, voiko pientuottajien lämpöä varastoida maaperässä niin, että esimerkiksi päivällä kerättyä aurinkoenergiaa voisi hyödyntää yöaikaan. Suomalaiset yritykset voivat myös hyötyä Skanssiin syntyvästä kehittämisalustasta uudenlaisten teknisten ratkaisujen kehittämiseen, Antto Kulla kertoo.

Älykkään Skanssin asukkaat voivat seurata asuntokohtaista sähkön- ja lämmönkulutustaan ja säätää niitä itse. Tavoite on liittää järjestelmään myös veden ja suurimpien sähkölaitteiden, kuten kiukaan tai kodinkoneen kulutusseuranta.

– Yhteisöllisyyttä lisätään rakentamalla isoja korttelipihoja ja yhteisiä tiloja, kuten yhteissaunoja ja polkupyörien huoltotiloja. Ympäristö on puistomainen, ja kaava mahdollistaa viherkatot 1-kerroksisille apurakennuksille, Ilkka Utriainen kuvailee.

 Havainnekuva Skanssin Vallikadun korttelista. Kortteliin suojaisan sisäpihan ympärille on tarkoitus sijoittua loft-asuntoja, rivitalomaista asumista ja kerrostaloasuntoja joihin voi liittää kadun varren liiketiloja. Etualalla hulevedenkäsittelyyn liittyvä vesiaihe. Kuva: LPR-Arkkitehdit.
Havainnekuva Skanssin Vallikadun korttelista. Kortteliin suojaisan sisäpihan ympärille on tarkoitus sijoittua loft-asuntoja, rivitalomaista asumista ja kerrostaloasuntoja joihin voi liittää kadun varren liiketiloja. Etualalla hulevedenkäsittelyyn liittyvä vesiaihe. Kuva: LPR-Arkkitehdit.

Kaarinan kaupunki on jo käynyt alustavia keskusteluja YH-Lännen kanssa, jonka omistama maa-alue jatkuu Kaarinan puolelle. Jos neuvottelut tuottavat tulosta, yksi kerrostalokortteli sijoittuisi Kaarinaan Piispanristin alueelle, mutta kaikkiaan Piispanristille voi tulla joitakin satoja uusia asuntoja.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

– Piispanristin osayleiskaavan suunnittelu on käynnistymässä tänä vuonna. Yksi iso kysymys on entisen panimoalueen tuleva käyttö, johon tontin omistajalla on erilaisia ideoita, kaupunginarkkitehti Pasi Aromäkikertoo.

Bussilinjat ja mahdollinen raitiotie voivat jatkua Skanssista Kaarinan keskustaan, mutta kaupungin toivomaa yleistä ajoyhteyttä Piispanristintieltä Skanssin läpi ei otettu asemakaavaan.