Näin pistoke vaihdetaan maadoitetuksi

Mikäli maadoittamaton pistoke pitäisi saada maadoitettuun pistorasiaan, on aika
kääntyä eristeluokkia vaihtavan sähkömiehen puoleen.

Maadoittamattomia 0-luokan pistorasioita käytettiin vuoteen 1996 saakka kaikissa asuntojen kuivissa tiloissa. Sen jälkeen siirryttiin uusiin, sähköiskuilta paremmin suojaaviin 1- ja 2-luokan suojamaadoitettuihin pistorasioihin, joita asennettiin uudisrakennuskohteissa kaikkiin tiloihin.

Luonnollisesti myös pistokkeet muuttuivat erilaisiksi, maadoitettuihin pistorasioihin sopiviksi. Valaisinstandardin mukaan jokainen vanha sähkölaite on korjattava luokkaan yksi tai kaksi, vaikka asunnosta löytyisikin 0-luokan pistorasiat.

Koko laite pitää muuttaa uuteen suojaluokkaan, mikä tarkoittaa pistokkeen lisäksi muun muassa läpiviennin, suojaeristeiden, kannan ja katkaisijan vaihtoa.

Kodeissa näkee paljon esimerkiksi vanhoja valaisimia, joissa on vielä vanhanmallinen 0-luokan pistoke. Ongelma syntyy, kun tällainen maadoittamattoman pistokkeen omaava laite pitäisi saada tilaan, jossa on maadoitetut pistorasiat.

Tässä tilanteessa tee se itse -mies saattaisi lähteä itse vaihtamaan pistoketta. Näin ei kuitenkaan pidä tehdä, sillä pelkän pistokkeen vaihtaminen tekee sähkölaitteesta hengenvaarallisen, mikä saattaa antaa käyttäjälle mojovan sähköiskun.

– Koko laite pitää muuttaa uuteen suojaluokkaan, mikä tarkoittaa pistokkeen lisäksi muun muassa läpiviennin, suojaeristeiden, kannan ja katkaisijan vaihtoa, luettelee Simo MäkinenTurun valaisinvalmisteesta.

Usein vanhoihin 0-luokan pistokkeisiin kaiverretaan kolot, jolloin ne saadaan sovitettua maadoitettuun pistorasiaan. Myös näin toimimalla laitteesta saadaan hengenvaarallinen.

Jotta sähkölaitteesta saadaan turvallinen ja toimiva, tulisi se viedä eristeluokan vaihtoja tekevälle ammattimiehelle.

– Vanhojen valaisinten eristeluokan muuttaminen on arkipäivää, ja sitä tehdään päivittäin. Hinta-arviota tällaiselle työlle on kuitenkin mahdotonta sanoa, sillä hinta määräytyy aina tapauskohtaisesti, kertoo Mäkinen.

Juttua on korjattu 10.4.2017 vaihtamalla virheellinen sana otsikossa.