Kysely: Eri puolilla Suomea halutaan asumiselta eri asioita

Asumiseen liittyvät tarpeet ja toiveet vaihtelevat merkittävästi alueittain, kertoo tuore kyselytutkimus. Esimerkiksi itäsuomalaiset arvostavat taloyhtiössään hillo- ja perunakellaria. Länsisuomalaiset puolestaan pitävät tärkeämpänä, että taloyhtiöstä löytyisi yhteinen kuntosali.

Kyselyn perusteella suomalaiset haluavat hyvin erilaisia asioita asumiseltaan asuinpaikan sijainnin mukaan. Kerrostaloasumiseen suhtaudutaan suopeimmin Etelä-Suomessa (33 %) kuin muualla päin maata (Länsi-Suomi 18 %, Itä- ja Pohjois-Suomi 12 %). Viidennes kyselyyn vastanneista länsi-, itä- ja pohjoissuomalaisista ei suostuisi asumaan kerrostalossa ollenkaan.

Uskomus, että suomalaiset haikailevat vanhojen puutalojen ja satavuotiaiden kerrostaloasuntojen perään on kyselyn valossa pelkkä myytti. Suuri osa vastaajista haluaisi asua nimenomaan uudessa omakoti- tai kerrostalokodissa.

Asuinalueen tunnelma ja maine vaikuttavat voimakkaasti kodin sijainnin valintaan.

Uuden asunnon valintaan vaikuttaa eniten asunnon sijainti. Yli 70 prosenttia vastaajista pitää asunnon sijaintia tärkeimpänä kriteerinä. Sen jälkeen valintakriteereinä korostuvat toimiva pohjaratkaisu (57 %), asunnon hinta(45 %), piha tai parveke (39 %) ja asumiskustannukset (32 %).

Moni haaveilee myös asumisesta järven tai meren rannalla tai keskustassa korkeassa kerrostaloasunnossa, josta on hienot näkymät. Lapsiperheillä kodin valintaan vaikuttaa etenkin huoneiden lukumäärä ja yli 55-vuotiailla hissi.

Asuinalueen tunnelma ja maine vaikuttavat voimakkaasti kodin sijainnin valintaan (72 %). Tärkeinä tekijöinä pidetään myös hyviä julkisia liikenneyhteyksiä, viher- ja ulkoilualueiden sekä ruokakauppojen läheisyyttä.

Kerrostalokodit valitaan mieluimmin kaupungin keskustasta, hyvien julkisten liikenneyhteyksien varrelta ja palveluiden lähettyviltä. Yli puolet vastaajista (55 %) pitää viihtyisää yhteispihaa tärkeimpänä kerrostalon yhteistilana. Omakoti- ja rivitaloasujat painottavat valinnassa päiväkotien ja koulujen läheisyyttä sekä asuinalueen rauhallisuutta.

Myös tässä on huomattavia alueellisia eroja kyselyn mukaan: Länsisuomalaiset arvostavat erityisesti asuinalueen ilmapiiriä ja tunnelmaa sekä koulujen ja päiväkotien läheisyyttä. Itäsuomalaisille tärkeää on oma sauna ja kodinhoitohuone sekä alueen rauhallisuus ja pyörä- ja kävely-yhteydet. Itä- ja pohjoissuomalaiset toivoisivat kerrostalojen yhteisiksi tiloiksi viihtyisää yhteispihaa, kellaritiloja sekä polkupyörien huoltopaikkaa.

Etelässä kerrostalojen yhteisiksi tiloiksi toivotaan etenkin pesutupaa ja omaan käyttöön varattavaa kerhotilaa.

Eteläsuomalaisten asuntovalintaan vaikuttaa muita alueita enemmän myös taloyhtiön hyvä kunto, piha tai parveke ja hissi talossa sekä hyvät julkiset liikenneyhteydet ja kauppojen läheisyys. Etelässä kerrostalojen yhteisiksi tiloiksi toivotaan etenkin pesutupaa ja omaan käyttöön varattavaa kerhotilaa. Unelma-asunnon saavuttamisen tiellä on useimmiten se, ettei haluttuun asuntoon ole varaa.

Myös kodin asumisviihtyisyydeltä ja ympäristöltä toivotaan erilaisia asioita. Pääkaupunkiseudulla ei esimerkiksi enää haluta omaa saunaa vaan piha tai parveke, kun taas pohjoisessa sauna on ulkotiloja tärkeämpi.

Viihtyisän kodin tunnelman uskotaan kerrostalossa syntyvän muista talon asukkaista. Yleisesti viihtyisyyttä kodissa lisäävät myös asunnon valoisuus, valaistus, tilaratkaisut, värit, sisustus ja siisteys.

Keväällä 2014 verkossa toteutettuun Kuulas Oy:n tekemään kyselyyn vastasi yhteensä yli 500 Koti ja keittiö-lehden Sisäpiiriläistä ja Skanskan Kotipanelistia.

Lähde: Aller Media Oy.