Teemat

Vuoden hortonomi löytyi Porista

Hortonomien Yhdistys on valinnut Vuoden hortonomiksi neuvontahortonomi Pirjetta Sipiläinen-Salon, joka vastaa Porin kaupungin Vihertietokeskuksen toiminnasta.

Sipiläinen-Salo on osallistunut erityisesti rakennuslupa-asioiden kehittämiseen. Hänen ansiostaan Porin kaupungissa uudisrakennuksilla pitää olla hyväksytty pihasuunnitelma rakennuslupaa haettaessa. Käytäntö on valtakunnallisesti edistyksellinen.

Palkintoperusteissa todetaan muun muassa, että työssään Sipiläinen-Salo pyrkii lisäämään yleistä kiinnostusta puutarhaharrastusta kohtaan neuvoen, mahdollistaen ja tukien. Vapaa-ajallaan hän pyrkii samaan tavoitteeseen puutarha-alan yhdistyksissä.

Hortonomien Yhdistys ry on puutarhaopistoista ja alan ammattikorkeakouluista valmistuneiden hortonomien aatteellinen yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää jäseniensä ammatillisia tietoja ja taitoja. Yhdistys on nimennyt alallaan ja ammatissaan ansioituneita hortonomeja vuodesta 1987.