Asuminen

Käsikirja opastaa kuntoarvion tekoon

Uusi Kiinteistön kuntoarvio-kirja antaa perustiedot kiinteistön kuntoarvion toteuttamiseen. Se on käsikirja kaikille kuntoarvioinnin osapuolille kiinteistöjen omistajista kuntoarviointia tekeville.

Kirjaan on koottu Rakennustiedon KH Net, LVI Net ja RT Net -tietopalveluissa julkaistut, 2013 päivitetyt asuinkiinteistöjen sekä liike- ja palvelukiinteistöjen kuntoarviointia koskevat ohjeet. Ohjeissa esitetään sekä kuntoarvioijan että tilaajan näkökulmista muun muassa kuntoarvion käyttö, laajuus, tilaaminen ja raportointi sekä korostetaan kuntoarvioijien pätevyysvaatimuksia ja tilaajan omaa panosta kuntoarvion onnistumisessa.

Rakennuskannan vanhetessa korjausvaje kasvaa. Suunnitelmallisella ja oikea-aikaisella kiinteistönpidolla voidaan rakennusten elinkaarenaikaisia kustannuksia alentaa.

Kiinteistöjen kunnon ja korjaustarpeiden selvittämiseksi Suomessa on yli 15 vuoden ajan laadittu yhteisesti sovittujen menettelyjen mukaisia kuntoarvioita, kuntotutkimuksia ja energiakatselmuksia. Näiden pohjalta ovat yleistyneet myös pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelmat ja korjausohjelmat, joita on hyödynnetty taloyhtiöiden päätöksenteossa.

Lisätietoja: .