Terveys

Synnyttäjän korkea ikä
lisää lapsen syöpäriskiä

Äidin iällä näyttää olevan yhteys joihinkin lasten sairastamiin syöpiin, osoittaa Minnesotan yliopistossa tehty tuore tutkimus. Iäkkäämpänä synnyttäneiden äitien lapsilla on tutkimuksen mukaan hieman kohonnut riski sairastua lapsuusiän syöpiin.

Tutkimuksessa tarkasteltiin 17 672 syöpää sairastavan, iältään 0–14-vuotiaan yhdysvaltalaislapsen tietoja sekä 57 966 syöpää sairastamattoman lapsen tietoja. Tutkijat havaitsivat, että seitsemässä yleisimmässä lapsuusiän syövässä sairastumisriski nousi 7–10 prosenttia aina äidin iän kohotessa viidellä vuodella.

Tutkijoiden mukaan sairastumisriskin kohoamista saattavat selittää ikään liittyvät hormonitasojen muutokset raskausaikana.

Synnyttäjien ikä on noussut viime vuosikymmeninä yhä ylöspäin. Vuonna 1970 synnyttäneistä yhdysvaltalaisnaisista 30-vuotiaita tai vanhempia oli noin 18 prosenttia, vuonna 2005 lukumäärä oli noussut 37 prosenttiin.

Tutkimus julkaistiin Epidemiology-lehdessä.