Uraäidit voivat olla ”supersuorittajia”

Lauri Seppälä

Suomalaiset uraäidit ovat luoneet edunvalvontaa ja rentoa yhdessäoloa tarjoavia verkostoja.

Työssäkäyvistä äideistä puhutaan usein stressaantuneina ja hajamielisinä – he hääräävät kaikkea samaan aikaan, mutta eivät saa asioita kunnolla toimimaan.

Vuonna 2014 julkaistu kertoo kuitenkin, että äidit ovat itse asiassa lapsettomia kollegojaan tuottavampia. Kahden lapsen äidit ovat jo niin sanotusti ”supersuorittajia” moniin muihin verrattuna.

Tutkimuksen mukaan naisten tuottavuus laskee 15–17 prosenttia, kun heillä on pieniä lapsia. Lasten vanhetessa tuottavuus kasvaa, ja vaikutus tehostuu, jos lapsia on useampi kuin yksi.

Tutkijat arvioivat, että naisten vanhempainvastuu tekee heistä ajan mittaan myös sitoutuneempia työhönsä. Ilmiö kumoaa vanhemmuudesta aiheutuneen lisärasituksen ja sen vaikutuksen tuottavuuteen.

Raportti tähdentää, että perheellistyneillä naisilla on usein vähemmän aikaa, mutta toisaalta jäljelle jäävää aikaa voidaan käyttää paremmin.

Verkosto voimaannuttaa uran ja perheen yhdistämiseen

Suomeen on syntynyt viime vuosina erilaisia äitien ja työssäkäyvien äitien verkostoja.

tavoitteena on voimaannuttaa korkeasti koulutettuja pienten lasten äitejä yhteensovittamaan ura ja perhe.

MiB tarjoaa tukea osaamisen kehittämiseen, verkostoitumiseen ja uran edistämiseen. Lisäksi verkosto edistää uraäitien asemaa työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa.

"Ei voi olla samaan aikaan täydellinen kaikessa, vaan joiltain osin on hyvä madaltaa omaa vaatimustasoaan."

Uraäitien ehkä suurin haaste on sama kuin useimmilla muillakin, eli vuorokauden rajalliset tunnit, kertoo MiB:n Turun paikallisvastaava Katja Hollmén.

– Priorisointi on tärkeää, jotta ei polta itseään loppuun. Ei voi olla samaan aikaan täydellinen kaikessa, vaan joiltain osin on hyvä madaltaa omaa vaatimustasoaan. Usein tämä on kuitenkin haastavaa, koska monet uraäidit vaativat itseltään paljon niin kotona kuin työssä.

Hollmén muistuttaa, että äitejä on monenlaisia ja he näkevät mielellään erilaiset äitiyden mallit yhtä arvokkaina. MiB:n ideana on yhdistää niitä äitejä, jotka elävät sloganin mukaisesti ”rakkaudesta uraan ja perheeseen”.

– Se ei kuitenkaan tarkoita, että vastaisimme stereotypiaa täysillä paahtavista kylmistä uratykeistä, vaan jäsenistössämme on monenlaisia äitejä ja tapaamisemme ovat rentoja ja lämminhenkisiä. Monet jäsenemme ovat myös pitkään kotona lasten ollessa pieniä.

Turussa työnhakua ja ruuhkavuosista selviytymistä

MiB:lla on monenlaisia tapahtumia rennosta kahvittelusta kouluttautumiseen. Hollmén kertoo, että Turun piirissä aloitetaan tammikuussa työnhakuteemalla aiheeseen liittyvine koulutuksineen. Helmikuussa luvassa on ruuhkavuosista selviytymiseen liittyviä keskustelutilaisuuksia.

– Maaliskuussa taas keskitymme verkostoitumiseen. Nämä aiheet ovat juuri nyt yhdistyksemme jäsenille ajankohtaisia, joten siltä pohjalta olemme tilaisuuksia suunnitelleet.

Tilaisuudet ovat pääosin avoimia äitien lisäksi myös lapsille. Tämäkin on yksi keino helpottaa uran ja perheen yhdistämistä.

– Toivotamme kaikki uran ja perheen yhdistämisestä kiinnostuneet äidit lämpimästi tervetulleiksi toimintaamme.


Onko uraäiti parempi roolimalli?

Niin kutsuttu uraäiti voi olla lapselle parempi roolimalli kuin kotiäiti, antaa ymmärtää .

Tutkimuksessa ilmeni, että työssäkäyvien äitien tyttäret työllistyivät keskimäärin paremmin, saivat keskimäärin neljä prosenttia parempaa palkkaa ja ylenivät johtotehtäviin todennäköisemmin verrattuna muihin saman ikäisiin naisiin.

Havainnot viittaavat siihen, että sukupuolirooleihin liittyvät asenteet välittyvät sukupolvelta toiselle ja äitien työllisyys opettaa tyttärille taitoja, jotka valmentavat paremmin työelämään ja johtoasemiin.

Tutkimuksessa ilmeni myös, että uraäitien pojat ottivat kotiäitien poikiin verrattuna suurempaa vastuuta vanhemmuudessa ja kotitöissä. Lisäksi uraäitien lapsilla on tutkimuksen mukaan avoimempi asennoituminen naisia kohtaan työelämässä.