Uniapnean varhainen hoito tärkeää

Kuva: colourbox.com.
Kuva: colourbox.com.

Turun Sanomat

Uniapnea lisää hoitamattomana monien pitkäaikaissairauksien ja ennenaikaisen kuoleman vaaraa. Uniapnea tulisikin todeta ja hoitaa nykyistä varhemmin, korostaa päivitetty Käypä hoito -suositus.

Uniapnealla tarkoitetaan nukkuessa tapahtuvia toistuvia, vähintään kymmenen sekunnin mittaisia hengityskatkoksia tai hengityksen vaimentumia, jotka johtuvat ylähengitysteiden ahtautumisesta.

Juuri päivitetyn Käypä hoito -suosituksen mukaan vähintään 4 prosenttia miehistä ja 2 prosenttia naisista sairastaa uniapneaa, mutta todennäköisesti määrä on vielä selvästi tätä suurempi. Uniapnea on yleisintä 40–65-vuotiailla, ja sitä esiintyy vaihdevuosien jälkeen naisilla suunnilleen saman verran kuin miehillä.

Uniapnean oireita ovat muun muassa päiväväsymys, keskittymisvaikeudet ja mielialahäiriöt. Nukkuessa uniapnean tyypillisiä oireita ovat kuorsaus, unenaikaiset hengityskatkot, herääminen tukehtumisen tunteeseen ja huonolaatuinen uni.

Hoitamaton uniapnea lisää sydän- ja verisuonitautien vaaraa ja suurentaa riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen. Lisäksi sairauteen liittyvä päiväväsymys on merkittävä liikenneonnettomuuksien riskitekijä.

– Päiväväsymyksen tunnistaminen on joskus potilaalle vaikeaa, koska oire on saattanut kehittyä vähitellen tai hän liittää sen esimerkiksi työstressiin tai vuorotyöhön, kuvailee Käypä hoito -suosituksen laatineen työryhmän puheenjohtaja Tarja Saaresranta.

Nyt päivitetyn uniapnean Käypä hoito -suosituksen tavoitteena on parantaa sairauden tunnistamista, hoitoa sekä ennaltaehkäisyä.

Elämäntapahoito keskeistä

Uniapnean suurin riskitekijä on ylipaino: kaksi kolmesta uniapneapotilaasta on ylipainoisia. Terveydenhuollossa on kuitenkin tärkeää tunnistaa myös normaalipainoiset uniapneaa sairastavat.

Elämäntapahoito kuuluu keskeisenä osana jokaisen uniapneapotilaan hoitoon ja kuntoutukseen.

– Tupakoinnin lopettaminen tai painon pudotus saattavat riittää korjaamaan erityisesti lievän uniapnean, kertoo Saaresranta.

Säännöllisen liikunnan on todettu vähentävän uniapnean oireita, vaikka paino ei putoaisikaan. Terveelliset elintavat vähentävät myös sydän- ja verisuonitautien vaaraa.

Keskivaikeaa tai vaikeaa uniapneaa hoidetaan ensisijaisesti unen aikana käytettävällä ylipainehengityslaitteella (CPAP-hoito), joka pitää ylähengitystiet auki unen aikana. Muita hoitokeinoja ovat uniapneakisko, asentohoito eli selällään nukkumisen estäminen tai kirurgiset toimenpiteet.

Lähde: Duodecim