Liikunta

Tutkimus: Lähiympäristö motivoi ikääntyneitä liikkumaan

Helposti käveltäväksi suunniteltu ympäristö tukee iäkkäiden henkilöiden mahdollisuuksia fyysiseen aktiivisuuteen, kertoo tuore suomalaistutkimus.

Tutkittavat, jotka raportoivat enemmän liikkumiseen houkutteleviksi kokemiaan ympäristötekijöitä, olivat fyysisesti aktiivisempia kuin henkilöt, jotka eivät kokeneet yhtä paljon liikkumiseen houkuttelevia tekijöitä kodin lähiympäristössä.

Esimerkiksi lähellä olevat palvelut, luonto ja sopivat kävelyreitit koettiin liikkumiseen houkuttelevana. Yhteys oli erityisen voimakas henkilöillä, joilla oli heikentynyt liikkumiskyky.

Jyväskylän yliopiston Gerontologian tutkimuskeskuksessa toteutettuun tutkimukseen osallistui 839 henkilöä Jyväskylän ja Muuramen alueelta. Tutkittavat olivat 75-90-vuotiaita.

Tutkimustulokset on julkaistu International Journal of Environmental Research and Public Health-lehdessä.