Terveys

Nettiterapia on tehokas vaihtoehto perinteiselle terapialle

Nettiterapia on tuottanut erinomaisia tuloksia muun muassa masennuksen ja unettomuuden hoidossa.

Jos terapeutille pääsy on syystä tai toisesta estynyt tai muuten vaivalloista, nettiterapia voi olla erittäin tehokas vaihtoehto. Suomessa nettiterapian avulla voidaan paneutua mielenterveyden ongelmiin HUS:n tuottaman kautta.

Nettiterapiaan pääsee lääkärin lähetteellä kaikkialta Suomesta, ja se on asiakkaalle ilmaista. Mielenterveystalon palveluissa löytyy nettiterapiaa masennukseen, ahdistushäiriöön, sosiaalisten tilanteiden pelkoon, pakko-oireisiin, paniikkihäiriöön, alkoholin liikakäyttöön ja kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön.

Asiakas etenee osio kerrallaan ja opettelee rakentavampia toimintamalleja erilaisten tietojen ja harjoitteiden avulla.

Etenemistä ohjaa ja palautetta antaa nettiterapeutti. Koko terapian ajan asiakas voi olla yhteydessä terapeuttiinsa sähköpostin kaltaisen palvelun välityksellä.

Itsenäinen työskentely vaatii toimintakykyä

HUS:n sähköisen mielenterveystyön projektijohtaja, psykoterapeutti Jan-Henry Stenberghuomauttaa, että nettiterapia eroaa reaaliaikaisesta psykoterapiasta, jossa potilas ja terapeutti ovat videoyhteydessä toisiinsa. Nettiterapiasta hyötyvät tietynlaiset potilaat, mutta eivät kaikki. Itsenäinen työskentely tehtävien parissa vaatii potilaalta varsin hyvää toimintakykyä.

Stenbergin mukaan muun muassa keskivaikean masennuksen oireet ovat lievittyneet terapiaohjelman jälkeen keskimäärin lieviksi tai olemattomiksi.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Mielenterveystalon 2016 vuoden tietojen mukaan nettiterapiaan osallistuneista vastaajista 80 prosenttia on ilmoittanut nettiterapiasta olevan hyötyä. Menetelmä on tuottanut hyviä tuloksia myös muissa maissa, kuten Ruotsissa, Iso-Britanniassa ja Australiassa.

Esimerkiksi ulkonäköön liittyviin mielenterveysongelmiin nettiterapia voi sopia kuin nakutettu. BMJ-lehdessä helmikuussa 2016 julkaistussa ruotsalais-brittiläisessä tutkimuksessa tarkasteltiin nettiterapian toimivuutta epämuotoisuuskammoon eli dysmorfofobiaan.

Kyseessä on psykiatrinen häiriö, jota sairastavan elämää haittaa merkittävästi huoli koetusta viallisesta rumasta ulkonäöstä. Nettiterapia osoittautui erittäin tehokkaaksi hoitomuodoksi, sillä yli puolet potilaista hyötyi siitä merkittävästi.


Yleistynyt nopeasti viime vuosina

Myös unettomille nettiterapialla näyttää olevan paljon annettavaa. JAMA-lehdessä joulukuussa 2016 julkaistu Virginian yliopiston tutkimus kertoo, että automatisoitu internet-pohjainen terapiaohjelma voi korvata terapeutilla käynnin.

Automatisoituun nettiterapiaan kuuden viikon ajan osallistuneet koehenkilöt nukahtivat nopeammin, heräilivät vähemmän ja nukkuivat ylipäänsä paremmin kuin vertailuryhmä, joka sai internetin välityksellä vain räätälöimätöntä valistusta ja itsehoitovinkkejä.

70 prosenttia nettiterapiaan osallistuneista koki saaneensa apua nettiterapiasta, ja heistä valtaosa oli luokiteltavissa kokonaan parantuneiksi. Vaikutus näkyi vielä vuoden päästä. Tutkijoiden mukaan tulokset vastaavat teholtaan kasvokkain tapahtuvaa psykoterapiaa.

Nettiterapia on yleistynyt nopeasti viime vuosina. Psykiatrian dosentti ja TYKS:n osastonylilääkäri Tero Taiminenkirjoittaa Lääkärilehdessä, että suomenkielisten tiettyyn häiriöön räätälöityjen psykiatristen nettiterapioiden kehittämiseen tulisi panostaa vielä nykyistä enemmän.

– Nettiterapia on kustannustehokasta, ja se tavoittaa myös sosiaalisia tilanteita pelkäävät ja syrjäseuduilla asuvat potilaat.

Kivunhallintaa nettiterapialla

  • Eräs uusimmista nettiterapian sovellusalueista suuntautuu kivunhallintaan.
  • Vuoden 2016 lopussa avautui nettiterapiaan pohjautuva .
  • Palveluun on tulossa tehtäviä, kuten päiväkirjamaisia oiretarkasteluja, ajatusmallien ja käyttäytymisen yhteyden tunnistamista.
  • Tarkoituksena on saada potilas tietoisemmaksi kipua laukaisevista tekijöistä.
  • Terapeutti antaa palautetta harjoituksista ja kannustaa potilasta tutkimaan tilanteita, joissa kipua on esiintynyt.