Terveys

Tutkimus: Samat geenit vaikuttavat syntymäpainoon ja aikuisiän terveyteen

Samat geeneettiset tekijät vaikuttavat syntymäpainoon ja riskiin sairastua aikuisiällä tyypin 2 diabetekseen tai sydän- ja verisuonitauteihin. Havainto voi avata uusia näkökulmia tyypin sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon.

Nature-lehdessä julkaistussa laajassa kansainvälisessä tutkimuksessa oli mukana myös Itä-Suomen yliopiston biolääketieteen yksikön Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimuksen 450 kuopiolaislapsen aineisto.

Yhdistämällä tutkittavien geneettiset profiilit syntymäpainotietoihin tunnistettiin genomista 60 aluetta, joilla on yhteys syntymäpainoon. Monien näistä havaittiin olevan samoja geenialueita, jotka on aikaisemmissa tutkimuksissa liitetty suurentuneeseen tyypin 2 diabeteksen sekä sydän- ja verisuonitautien riskiin.

Tulosten perusteella merkittävä osa eli vähintään kuudesosa syntymäpainon vaihtelusta selittyy vauvojen välisillä geneettisillä eroilla. Geenien selitysosuus on 7-8 kertaa suurempi kuin tunnettujen syntymäpainoon vaikuttavien ympäristötekijöiden, kuten äidin raskaudenaikaisen tupakoinnin ja raskautta edeltävän painoindeksin.

"Terveelliset elintavat ovat erityisen tärkeitä lapsille, joilla on ollut poikkeava syntymäpaino."

Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että lapsilla, joiden syntymäpaino on huomattavasti keskimääräistä pienempi tai suurempi, on kohonnut riski sairastua tyypin 2 diabetekseen aikuisena. Nyt julkaistussa tutkimuksessa havaittiin, että syntymäpainoa sekä tyypin 2 diabeteksen ja sydäntautien riskiä säätelevät geenit sijaitsevat osittain samoilla perimän alueilla.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

– Tutkimustuloksemme osoittavat, että perinnölliset tekijät ovat tärkeitä poikkeavan syntymäpainon ja siihen liittyvän suurentuneen aikuisiän sairausriskin selittäjiä. Näin ollen terveelliset elintavat ovat erityisen tärkeitä lapsille, joilla on ollut poikkeava syntymäpaino. Lastenneuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa annettava elintapaohjaus onkin ensiarvoisen tärkeää kroonisten sairauksien ehkäisyssä, toteaa Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimuksen johtaja professori Timo Lakka.