Liikunta

Nuorten liikunnan lisääminen vaatii useita keinoja

Murrosiässä liikkuminen vähenee ja istuminen lisääntyy. Lasten ja nuorten vähäinen liikunta ja yhä lisääntyvä paikallaan istuminen heikentävät heidän fyysistä ja psyykkistä terveyttään.

Helsingin yliopiston hankkeessa tutkitaan ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevia nuoria.

– Ammattikoulutettujen terveys on usein huonompi kuin korkeakoulutettujen. Osaksi se johtuu eroista elämäntavoissa., toteaa dosentti Nelli Hankonen.

Nuoret saattavat lisätä liikkumistaan, jos heitä autetaan näkemään liikkumisen monipuolisia hyötyjä, ja kun he löytävät omat syynsä liikkua sekä oman lajinsa.

– Pakottaminen tai painostaminen johtaa harvoin kestäviin tuloksiin tai sisäisen motivaation kehittymiseen, Hankonen huomauttaa.

Tutkimus on ensimmäinen suomalaisjohtoinen, käyttäytymismuutostekniikoiden luokitusjärjestelmää (Behaviour Change Technique Taxonomy) hyödyntävä katsaus. Luokitusjärjestelmän ansiosta tutkimusryhmä pääsi erittelemään liikunnan edistämisessä käytettyjä vaikutuskeinoja.

Nuorten liikuntaan myönteisesti vaikuttaneissa ohjelmissa käytettiin useita vaikuttamisstrategioita, erityisesti liikuntatavoitteen asettamista ja toiminnan omatoimista seurantaa.

Vinkkejä vähän liikkuvalle

Hankosen johtama tutkimusryhmä antaa kolme konkreettista vinkkiä liikunnan lisäämiseksi vähän liikkuvalle:

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy
  1. Älä aseta epärealistista tavoitetta. Vähäkin liike on parempi kuin ei mitään. Etene pienin askelin suurempia liikuntatavoitteita kohti.
  2. Yhdistä liikunta sinulle tärkeisiin asioihin, jolloin tavoitteet eivät ole ristiriidassa keskenään. Esimerkiksi kuntopyörän polkemiseen voi yhdistää leffan katsomisen tai kuntosalikäyntiin kaverin tapaamisen.
  3. Mieti, mitkä liikunnan hyödyt ovat juuri sinulle itsellesi merkityksellisimpiä: parempi jaksaminen, unen laadun parantaminen, mielialan kohentaminen, kroonisen kivun tai sairauden parempi hallinta? Hyvinvointiin kohdistuva liikuntatavoite luo kestävämpää motivaatiota kuin ulkonäköön liittyvä.

Käynnissä maailman laajin kenttätutkimus

Aikaisempaa tutkimusnäyttöä hyödyntäen hankkeessa on kehitetty kokonaisvaltainen liikunnanedistämisohjelma Let's Move It, joka suunniteltiin yhteistyössä kohderyhmän kanssa erityisesti ammatillisiin oppilaitoksiin. Tavoitteena on löytää kustannustehokkaat työkalut, joilla ammattiin opiskelevat nuoret saadaan innostettua liikkumaan.

– Oman liikuntamotivaation rakentaminen pakottomasti ja innostavasti on tärkeää. Keskeistä on motivoivan vuorovaikutuksen rooli liikunnan edistämisessä, Nelli Hankonen toteaa.

– Uutta on paikallaan istumisen vähentäminen kouluajalla. Ohjelmassa koulutetaan opettajia aktivoimaan oppitunteja tälle ikäryhmälle ja omaan opetukseen sopivalla tavalla.

Ohjelman vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta nuorten liikkumiseen testataan kenttätutkimuksessa, joka on kansainvälisesti laajin tämän aihepiirin tutkimus. Let's Move It -ohjelman vaikutus opiskelijoiden liikuntatottumuksiin selviää vuonna 2017.

Tutkimushanketta rahoittavat Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Sosiaali- ja terveysministeriö. Tutkimusartikkeli on julkaistu International Review of Sport and Exercise Psychologyssa, joka on maailman johtava liikuntapsykologian lehti.

Lähde: Helsingin yliopisto