Hyvinvointi

Lahjakaskin lapsi tarvitsee tukea ja kannustusta

Lapsen erityinen lahjakkuus on useimmiten myönteinen asia, josta niin lapsi kuin hänen vanhempansa ovat iloisia ja ylpeitä. Lahjakkuus voi aiheuttaa yhteentörmäyksiä ympäristön kanssa, jos lapsi ei saa ymmärrystä ja tukea.

Lahjakkuutta on monenlaista. Joku on hyvä ratkomaan matemaattisia tehtäviä, toinen oppimaan kieliä. Jotkut ovat lahjakkaita piirtämisessä tai jääkiekossa. Kaikki lapset ovat hyviä jossain, mutta vain harva on erityisen lahjakas.

Lapset kasvavat ja kehittyvät niin eri tahtia, että erityisen lahjakkuuden havaitseminen voi olla vaikeaa. Jotkut oppivat esimerkiksi lukemaan ja laskemaan kolmivuotiaina, mutta erot ikätovereihin tasoittuvat myöhemmin.

Keitä siis ovat erityisen lahjakkaat lapset?

– Lahjakkaat lapset ovat korkean oppimispotentiaalin omaavia yksilöitä, joilla on mahdollisuus tulla erityisen hyväksi jossakin, jos he jaksavat harjoitella, ovat innostuneita ja saavat ympäristön kannustusta, määrittelee Mensan Lahjakkaat lapset -ohjelman vetäjä Tuuli Humina.

On olemassa piirteitä, jotka liitetään lahjakkaisiin lapsiin. He ovat tyypillisesti muun muassa älyllisesti uteliaita, herkkiä ja oppivat uusia asioita helposti ja nopeasti. Heillä on hyvä muisti, halu perehtyä itseä kiinnostavaan asiaan ja taito ratkaista ongelmia.

"Joskus lahjakkuus saattaa ilmetä ongelmallisillakin tavoilla."

Vaikka lahjakkaita lapsia yhdistävät monet samanlaiset vahvuudet ja luonteenpiirteet, Humina muistuttaa, ettei ole olemassa yhtä kaavaa.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

– Lapsi on lapsi. Joskus lahjakkuus saattaa ilmetä ongelmallisillakin tavoilla. Kun lapsi osaa jo koulussa opeteltavat asiat, hän saattaa kokea tunnit ja hiljaa paikallaan istumisen tylsäksi. Tällöin saattaa tulla alisuoriutumista. Lapsi ajattelee, ettei kannata tehdä enempää, kun saa tehtyä hommat vähemmälläkin vaivalla. Lapsi saattaa myös häiritä muita, Humina sanoo.

Lapsen lahjakkuus voidaan havaita missä vaiheessa tahansa. Usein lapsen lahjakkuus huomataan arjessa. Lapsille on testejä, mutta Huminan mukaan Mensassa ei pidetä lasten testaamista mielekkäänä. Testejä tehdäänkin enemmän silloin, kun lapsella on esimerkiksi jokin kehityshäiriö.

Tavallisesti lapsen lahjakkuutta pidetään Huminan mukaan myönteisenä asiana. Normaalitilanteessa vanhemmat ovat ylpeitä lapsestaan, joka on taitava ja menestyy hyvin. Lasta halutaan tukea ja kannustaa.

"Apua ja vertaistukea löytyy, jos on murhetta tai vanhemmat kokevat, etteivät he osaa auttaa lasta."

Joskus lapsen lahjakkuus voi myös pelottaa vanhempia, etenkin jos lapsi poikkeaa paljon ikätovereistaan. Lapselle itselleen voi olla turhauttavaa ja pelottavaakin, jos vanhemmat ja kaverit eivät ymmärrä, miksi hän on kiinnostunut vain avaruustieteestä tai miksi hänellä on tunneilla tylsää.

– Yleensä nämä asiat eivät ole kovin vakavia. Mutta apua ja vertaistukea löytyy, jos on murhetta tai vanhemmat kokevat, etteivät he osaa auttaa lasta. Mensan Lahjakkaat lapset -ohjelma tarjoaa muun muassa ideoita, kannustusta ja keskustelukumppaneita. Keskusteluyhteisössä on mukana liki sata opettajaa ja vanhempaa, Humina sanoo.

Useat lahjakkaan lapsen kasvattajat ovat kiinnostuneita kuulemaan käytännön ideoita ja vinkkejä siitä, miten lapsen lahjakkuutta voisi tukea ja millainen leikki tai harjoitus hänelle erityisesti sopii.

Humina muistuttaa, että tärkeintä lahjakkaan lapsen tukemisessa on ympäristön halu auttaa häntä toteuttamaan potentiaalinsa. Jokainen lahjakas lapsi ja nuori on yksilöllinen myös avun tarpeen suhteen; osa saattaa menestyä erinomaisesti ilman ulkopuolista apua, mutta useimmiten aikuisten tehtäväksi jää mahdollisuuksien tarjoaminen ja ohjaaminen oikealle polulle.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

– Ei vanhempien tarvitse etsiä eliittivalmentajia, vaan tarjota tukea, kannustusta ja mahdollisuuksia, jos lapsi on kiinnostunut. Lapsen on hyvä antaa syventyä mielenkiintonsa kohteisiin, mutta on hyvä tarjota myös uusia ja erilaisia virikkeitä, Humina sanoo.

Lahjakkaalle tyypillisiä vahvuuksia ja taitoja

 • uteliaisuus
 • hyvä muisti, huomiokyky ja päättelykyky
 • (tarvittaessa) hyvä keskittymiskyky
 • hyvä ratkaisemaan ongelmia
 • oppii nopeasti ja vähillä toistoilla
 • suhtautuu omiin kiinnostuksenkohteisiinsa intohimoisesti
 • ymmärtää helposti monimutkaisia ja abstrakteja asioita, käsitteitä ja konsepteja
 • omalaatuinen ja vilkas mielikuvitus
 • laaja ja värikäs sanavarasto
 • saattaa oppia omatoimisesti ja aikaisin lukemaan, laskemaan jne.
 • vahva oikeudentaju
 • herkkä ja tunteellinen
 • huumorintajuinen, ”älyllinen leikkisyys”
 • pyrkii täydellisyyteen, perfektionistinen
 • arvostaa ja ymmärtää estetiikkaa
 • samaistuu ja hakeutuu itseään vanhempien tai aikuisten seuraan
 • kiinnostunut filosofisista ja sosiaalisista aiheista ja ongelmista
 • kyseenalaistaa paljon, haluaa ymmärtää ”miksi?”
 • kriittinen, arvioiva, epäilevä
 • halukas oppimaan uutta

Lähde:

Juttu on julkaistu Turun Sanomien Perhe-liitteessä 10.2.2015.