Terveys

Missä kartoittaa vitamiinitilanne?

Tykslab on pitkälle automatisoitu. Siellä tehdaan noin kuusi miljoonaa laboratoriotutkimusta vuodessa. Yleisimpiä ovat kreatiniinitutkimus ja perusverenkuva.
Tykslab on pitkälle automatisoitu. Siellä tehdaan noin kuusi miljoonaa laboratoriotutkimusta vuodessa. Yleisimpiä ovat kreatiniinitutkimus ja perusverenkuva.

Lukijaa kiinnostaisi tietää, mistä hän voisi pyytää kartoituksen omasta vitamiinitilanteestaan.

– Julkisen terveydenhuollon laboratoriot tekevät joitakin vitamiinimäärityksiä, esimerkiksi D-vitamiinista, mutta laajin valikoima on tietyillä yksityisillä toimijoilla, joilta julkisetkin terveydenhuollon laitokset alihankkivat tutkimuksia, vastaa osastonylilääkäri Pertti KoskinenTykslabista.

– En rohkaisisi lukijaa teettämään laajaa suuntaamatonta seulontaluonteista vitamiinitilanteen kartoitusta. Kohdennetut vitamiinimääritykset voivat olla tarpeen, jos taustalla on puutosoireisiin ja löydöksiin perustuva kliininen kysymyksenasettelu. Määritysten käytön tulisi perustua hoitavan lääkärin arvioon.

Iso yksityinen laboratorio on Yhtyneet-Medix Laboratoriot.

Millaisia vitamiinimäärityksiä yksityisellä puolella tehdään, lääketieteellinen johtaja Jarkko Ihalainen?

– Vitamiinimääritykset julkisella ja yksityisellä puolelle tehdään samoilla periaatteeilla. Määritykset on yleensä kohdennettu potilaan kliinisen tilanteen mukaan, eli ne perustuvat lääkitykseen, ravitsemukseen tai sairauteen. Yksityisellä puolella valikoima toki on laajempi – rahalla saa –, ja siellä esillä on enemmän hyvinvointitematiikka.

– Jos henkilöllä ei ole mitään erityistä huolta, hänen ei kannata kävellä laboratorioon ja tilata kalliita vitamiinitutkimuksia. Ensisijaisesti kannattaa ottaa yhteyttä ravitsemusasiantuntijaan tai lääkäriin.

Mitä vitamiineja eniten määritetään?

– D- ja B12-vitamiinejä. Aika yleinen on myös foolihapon määritys. Äskettäin geriatri Raimo Sulkavaesitti, että B12 pitäisi määrittää kaikilta ikääntyviltä, koska sillä on yhteys dementiaan. Pari vuotta sitten käytiin debattia D-vitamiinista, ja sen määrittäminen lisääntyikin selvästi.

– En ota kantaa siihen, pitäisikö kaikkien mitata D-vitamiinitasonsa. Asia on tieteellisesti monimutkainen.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

– Ei ole teoreettisestikaan todennäköistä, että tarjolle tulisi laboratoriotuote ”kaikkien vitamiinien analyysi”. Sen verran siinä on näytteenottoon ja käsittelyyn liittyviä ongelmia. Meillä on kyllä toimijoita, jota lähettävät ulkomaille näytteitä laajoihinkin analyyseihin, mutta tulosten tulkinta voi olla haasteellista, Ihalainen sanoo.

Juttu on julkaistu Turun Sanomissa 23.9.2014.