Terveys

Hoidoksi ei aina tarvita lääkettä

Krooniseen verenpainetautiin sai vuonna 2007 Kelan erityiskorvauksia runsaat puoli miljoonaa suomalaista. Lievissä tapauksissa verenpaineeseen ei välttämättä tarvita lääkitystä, vaan elämäntavoilla voidaan alentaa verenpainetta.

Liikunta parantaa verisuonten kuntoa ja vähentää niiden vastusta. Samoin liikunta parantaa yleiskuntoa ja auttaa painonhallinnassa.

Sopivalla ravinnolla voi vaikuttaa verenpaineen tasoon. Suolan eli natriumin saantia kannattaa vähentää. Natrium kerää elimistöön nestettä ja siten kuormittaa elimistöä.

Verenpaineen Käypä hoito -suosituksen arvion mukaan Suomessa 35-64-vuotiaista miehistä arviolta noin puolella ja kolmasosalla naisista on verenpaine koholla. Työikäisistä kuitenkin vain puolet heistä on tietoisia asiasta.

Kohonnut verenpaine on yksi tärkeimmistä sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöistä. Se altistaa myös diabetekselle ja monille aineenvaihduntasairauksille.

Se on aivohalvauksen tärkein riskitekijä. Suomessa joka päivä keskimäärin 38 ihmistä saa aivohalvauksen, heistä kolmannes toipuu lähes täysin, kolmasosalle jää pysyvä invaliditeetti ja kolmasosa kuolee pian aivohalvauskohtauksen jälkeen.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Esimerkiksi aivohalvauksen riskiä voi vähentää kohonnutta verenpainetta alentamalla. Alentamalla yläpainetta 10 mmHg:ä ja alapainetta 5 mmHg:ä, aivohalvausriskiä voi alentaa 40 prosenttia.

Kohonnut verenpaine rasittaa ennen kaikkea sydäntä ja verenkiertoelimistöä. Suolaa käyttämättömillä luonnonkansoilla verenpainetaso voi olla keskimäärin 100/60 mmHg, ilman että se aiheuttaa heille ongelmia.

- Ihanteelliset arvot ovat yhteisesti sovittuja. Ne perustuvat tieteelliseen näyttöön, jonka mukaan kyseisten arvojen ylittyminen selvästi kasvattaa riskiä verisuonten vaurioitumiseen ja sairastumisriskiä muun muassa sepelvaltimotautiin, aivohalvaukseen ja muihin sydän- ja verisuoniperäisiin sairauksiin, sanoo dosentti Antti Jula Kansanterveyslaitokselta.

Ihannetaso Suomessa on alle 120/80. Hoidon yleiseksi tavoitetasoksi on asetettu alle 140/85 (kotimittauksissa alle 135/80). Eräissä tapauksissa suositaan tätäkin alempaa tavoitetasoa.