Terveys

Lasten tiedot lääkkeistä
usein pinnallisia

Lapset oppivat lääkkeiden käyttöön liittyvät tavat ja asenteet arkipäivän kokemuksistaan. Tiedot jäävät kuitenkin usein pinnallisiksi ja heikoiksi. Lasten asenteet lääkkeiden käyttöä kohtaan ovat lisäksi usein varauksellisia, jopa pelkääviä.

Kuopion yliopiston sosiaalifarmasian laitoksen tutkija Katri Hämeen-Anttilan mukaan terve kunnioitus lääkkeitä kohtaan on tärkeää, mutta pelot, jotka saattavat estää jopa elintärkeän lääkkeen käytön, voivat aiheuttaa ongelmia erityisesti pitkäaikaislääkityksessä.

Tiedot perustuvat tuoreeseen tutkimukseen, joka julkaistiin Patient Education & Counseling -lehden elektronisessa versiossa.

- Lapsia pitäisi opettaa järkeviksi lääkkeiden käyttäjiksi, jotka ymmärtävät sekä lääkkeiden riskit että niiden hyödyt. Lääkkeiden oikeaa käyttöä on syytä opettaa sekä kouluissa että apteekeissa ja lääkärin vastaanotoilla, tutkija sanoo.

Hämeen-Anttilan mukaan puhuminen lääkkeiden oikeasta käytöstä helpottaisi muun muassa monia pitkäaikaista lääkitystä tarvitsevia lapsia.

Tutkimuksen ryhmähaastatteluihin osallistui 81 kuopiolaista lasta kolmesta eri ikäryhmästä (7-8, 10-11, 13-14-vuotiaat). Lähes jokainen lapsi kertoi käyttäneensä jotakin lääkettä. Lapset kuvasivat tutkimuksessa myös muiden perheenjäsenten, sukulaisten ja ystävien lääkkeiden käyttöä. Lapset nuorimpia lukuunottamatta tiesivät lääkkeisiin liittyvän myös haittavaikutuksia.

Suomessa lääkekasvatus tuli osaksi peruskoulujen terveystiedon oppiainetta, kun valtakunnalliset opetussuunnitelmien perusteet hyväksyttiin tammikuussa 2004. Kuopion yliopiston sosiaalifarmasian laitoksella on luotu www-sivusto opettajien apuvälineeksi peruskoulujen lääketietouden opetukseen.