Terveys

Kun vanhemman
mieli järkkyy

TS/
TS/

Monissa suomalaisperheissä on joku, joka kärsii mielenterveydellisistä ongelmista. Asioista puhutaan nykyisin entistä avoimemmin, mutta tähän mennessä on jäänyt hyvin vähälle huomiolle se, miten lapsi kokee vanhempansa mielenterveyden järkkymisen. Tytti Solantaus Stakesista on kirjoittanut tekstin ja Antonia Ringbom on kuvittanut teoksen Mikä meidän vanhempia vaivaa, käsikirja lapsille ja nuorille, joiden äidillä tai isällä on mielenterveyden ongelma .

Kirjassa kerrotaan mitä äidin tai isän mielenterveysongelmat vaikuttavat perheen elämään. Usein lapset uskovat, että he ovat aiheuttaneet vanhempiensa ongelman. Näin ei suinkaan ole, vaikka vanhemmat joskus mielensä pahoittaisivatkin lapsen käytöksestä.

Teos on tarkoitettu lapsille ja nuorille. Alle 12-vuotiaita kirjoittaja kehottaa kuitenkin tutustumaan siihen aikuisen ihmisen kanssa, joka pystyy tarvittaessa keskustelemaan asiasta lapsen kanssa. Keskustelun tärkeys on muutenkin esille läpi kirjan. Usein vain sekä lapset että vanhemmat arkailevat ottaa mielenterveysongelmia puheeksi.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Kirjassa käydään läpi useita käytännön ongelmia, joita vanhempien mielenterveysongelmat tuovat esiin. Jääkö lapselle liian suuri vastuu itsestään tai sisaruksistaan? Miten pitkälle lapsen pitäisi pystyä hoitamaan vanhempaansa ja valvomaan esimerkiksi että tämä ottaa lääkkeensä? Mitä tehdä, jos perheessä ilmenee väkivaltaa?

Kirja painottaa, että lapsen on uskallettava ottaa vaikeitakin asioita esille esimerkiksi terveydenhuollon henkilökunnan kanssa, vaikka isä tai äiti olisikin kieltänyt. Lapsen on uskallettava ajatella myös itseään ja haettava apua itselleen. Usein auttaa, kun pystyy purkamaan itseään askarruttavia asioita jonkun luotettavan aikuisen kanssa.

Tärkeää on myös pitää huolta itsestään ja pitää yhteyttä ystäviin, vaikka vanhemmat joskus ovat eri mieltä. Myös omat harrastukset ovat tärkeitä.

Solantauksen ja Ringbomin kirja on kirjoitettu selkeästi. Se ottaa kantaa lapsen puolesta. Kirja soveltuu luettavaksi myös aikuiselle, jonka lähipiirissä on mielenterveysongelmista kärsiviä aikuisia. Näin he voivat tarvittaessa myös aloittaa keskustelun lasten kanssa.

TIMO MOBERG

• Tytti Solantaus ja Antonia Ringbom: Mikä meidän vanhempia vaivaa . Stakes ja Omaiset mielenterveystyön tukena, Uudenmaan yhdistys ry. 2005.