Terveys

Syöpäjärjestöt:
Nikotiinihoidot
saatava perus-korvattaviksi

Syöpäjärjestöjen mielestä tupakoinnin lopettamista tukevat nikotiinikorvaushoidot olisi saatava peruskorvattaviksi. Nikotiinikorvaushoito olisi ulotettava myös alle 18-vuotiaisiin, kehotetaan Syöpäjärjestöjen lausunnossa sosiaali- ja terveysministeriölle. koskien hallituksen esitystä lääkelain muuttamisesta.

- Heikennys koskee nikotiinituotteiden myyntiä alle 18-vuotiaille, jota ehdotetaan kiellettäväksi. Nykyisin alle 18-vuotias saa ostaa nikotiinikorvaustuotteita, jos lääkäri on kirjoittanut reseptin, lausunnossa sanotaan.

Syöpäjärjestöt viittaavat tutkimuksiin, joiden mukaan jo 15-16-vuotiaat nuoret alkavat olla kiinnostuneita lopettamaan. Nuorille, itsenäistä elämäänsä aloitteleville olisi erityisen mielekästä tarjota myös yhteiskunnan tukea tupakoinnin lopettamispyrkimyksissä.