Terveys

Psoriaasi ja
lääkekehittely

ROBERT PAUL Dosentti

Lääketeollisuus on ollut aikamoisessa pyörityksessä viime kuukaudet. Lääkkeiden turvallisuus on ollut kovasti esillä kun ilmeni, että kipu- ja reumalääke Vioxx näyttää suurentavan verisuonitukosten ja myös sydäninfarktin riskiä.

Vuoden vaihteessa Suomessa aletaan noudattaa entistä pidättyvämpää linjaa lääkemarkkinoinnissa, jotta lääkäreiden puolueettomuus säilyy lääkkeiden määräämisessä - onhan lääkärin aina valittava paras hoito kullekin yksittäiselle potilaalle. "Paras" on sitten vaikeampi määritellä, mutta ainakin hoidon pitää noudattaa hyväksi havaittua, käypää hoitotapaa. Semmoisessa valinnassa lääkeinformaatio on kullan arvoista ja lääkärin pitää tuntea käypä hoitotapa.

Oikea lääkemarkkinointi tukee käypää hoitoa, ja nykyistäkin asiallisempi markkinointi on omiaan parantamaan oikeiden lääkkeiden valitsemista potilaille. Toivotaan näin.

Lääketeollisuuden elinehto ovat uudet lääkkeet. Uusista lääkeideoista alkaa olla pula, ja suurimmat tulevaisuuden toiveet suuntautuvat bioteknisesti valmistettuihin lääkkeisiin. Näitähän Turussakin kilvan kehitetään. Biotekninen lääke tuotetaan elävässä eliössä, bakteerissa. Bakteerin perimää muokataan siten, että bakteeri ei tuota enää vain oman itsensä kasvulle tarpeellisia aineita, vaan myös ainetta, joita ihminen haluaa - vaikkapa lääkettä.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Tällainen tuotantotapa on aivan erilainen kuin kemialliseen tuotantoon pohjautuva lääke, joita tähän asti valtaosa lääkkeistä on ollut ja yhä on. Kemiallisesti tuotettavat lääkkeet tehdään samalla tavalla kuin muutkin kemialliset yhdisteet, joita tarvitsemme jokapäiväisessä elämässämme.

Biotekniset lääkkeet suunnitellaan niin, että niiden vaikutus tähtää johonkin yhteen, sairauden kannalta keskeiseen tapahtumaan. Nämä ovat todellisia täsmälääkkeitä.

Monissa sairauksissa ihmisen oma immuunipuolustus toimii ylikierroksilla. Näin on esimerkiksi nivelreumassa, kroonisissa suolistotulehduksissa, monissa kilpirauhassairauksissa, anemioissa ja myös psoriaasissa.

Psori on siitä erilainen sairaus kuin monet muut immuunijärjestelmämme järkkymisestä johtuvat sairaudet, että mahdollinen lääkevaikutus näkyy silmin, potilaan iholla. Kehitettäessä täsmälääkkeitä immuunijärjestelmän muuntelemista varten, psori on oikein sopiva "mallisairaus".

Jos lääke auttaa psoriin, se saattaa auttaa myös vaikkapa nivelreumaan tai elinhyljintään, jos kyse on samantyyppisestä häiriöstä kuin psorissa. Vaikutus voidaan nähdä silmin ja tutkia tarkoin iholta otettavista koepaloista. Asia ei ole lainkaan yhtä helppo, jos tutkitaan vaikkapa nivelreumaa tai kilpirauhassairauksia.

Ihotautipotilaiden käyttöön on tullut hyviä täsmälääkkeitä. Ja tiedot kertovat, että lisää on tulossa. Kaukana ovat ajat jolloin piti turvautua vain tervaan, viinaan ja saunaan. Vaikka joskus niistäkin on apua.