Terveys

Yhdistelmähoidolla lisätehoa
eturauhasen lääkehoitoon

Eturauhasen hyvälaatuisen liikakasvun oireiden hoitoon käytetään yleensä kahta eritavoin vaikuttavaa lääkettä, joista toinen on testosteronin 5-alfareduktaasin estäjä ja toinen adrenergisten alfa-reseptorien salpaaja. Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa verrattiin kahden lääkeaineen finasteridin sekä doksatsosiinin tehoa. Viimemainittua lääkettä ei ole Suomessa saatavilla. Kyse on kuitenkin vanhasta, lähinnä verenpainelääkeryhmään luokitellusta aineesta. Samaan lääkeryhmän aineista Suomessakin on käytössä eturauhasvaivaan alfutsosiini ja tamsulosiini, joiden tehoa ei kyseisessä tutkimuksessa tarkasteltu.

Tutkimuksen osallistui yli 3 000 miestä ja heitä seurattiin keskimäärin 4,5 vuotta. Kumpikin lääke vähensi merkittävästi eturauhasen liikakasvusta aiheutuvia oireita kuin virtsanpidätyskyvyn heikentymistä, munuaisten vajaata toimintaa tai virtsatietulehdusta. Doksatsosiini vähensi oireita 39 ja finasteridi 34 prosenttia. Mutta yhdistämällä lääkkeet, oireet vähenivät peräti 66 prosenttia. Samalla väheni akuutin virtsaummen riski ja tarve kirurgisiin toimenpiteisiin. Virtsaummen riski väheni myös, jos käytettiin pelkästään finasteridia. Sen sijaan yksin doksatsosiinilla ei vastaava riskin vähennystä ollut.

Tutkimuksesta raportoi yhdysvaltalainen New England Journal of Medicine -lääketiedelehti.