Ympäristö

Hiekalla päällystettyyn kenttärakenteeseen on haudattu pääosin betonia sisältävää purkujätettä. Ely-keskus havaitsi vuonna 2021 tarkastuskäynnillään, että vaadittava etäisyys pohjaveteen ei täyty. Nyt suolle sijoitettujen purkujätteiden tapauksesta on nostettu syyte. Arkistokuva elokuulta 2022.
Tonesterin toimitusjohtaja Heikki Karppinen kertoi Turun Sanomissa joulukuussa, että lisääntynyt kiinnostus kierrätystuotteisiin kasvattaa yhtiön Durat-tuotteiden kysyntää voimakkaasti.
Vähänkään suuremmat rannan kunnostustyöt, esimerkiksi koneellinen niitto tai ruoppaus, edellyttävät ilmoituksen tekoa Ely-keskukseen.
Kulotuksen tavoitteena on ennallistaa ja ylläpitää harjusaarille tyypillistä ja perinteistä, puutonta saaristomaisemaa kuten nummia sekä paahteisia hietikoita ja ketoja. Kuvassa kulotusta Skogsskarissa viime vuonna.
Metsä Fibren moderni Kemin biotuotetehdas käynnistetään suunnitelman mukaan tämän vuoden kolmannella neljänneksellä. Työmaan kerrotaan olevan aikataulussa, sillä pienet viivästymiset kurotaan kiinni.
Ensimmäiseen valettuun betonielementtiin upotettiin rosteriperhonen. Seremonian hoitivat  Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka ja Avain Yhtiöt Oy toimitusjohtaja Perttu Liukku.
Turussa valot sammutettiin valot tunniksi ensimmäistä kertaa vuonna 2009. Arkistokuva Vartiovuoren Tähtitornista ja Aurajoen rannalta.
Väänäsen listaus on tehty tutkimustiedon pohjalta Operaatio Ainutlaatuisen Saaristomeren toimeksiannosta. Se on Saaristomeren tilan parantamiseen tähtäävä viestintähanke, jonka taustalla ovat Centrum Balticum -säätiö ja Veijonen Consulting Oy.
Suden jälkiä voi nähdä hangella, jos liikkuu metsässä useammin kuin satunnaisesti ja osaa tunnistaa ne.
Kalastuksen harrastajissa piilee eduskuntavaaleissa iso äänipotentiaali, sillä heitä on Suomessa on liki 1,5 miljoonaa. Jari Multanen on yksi heistä.
Lietevaunu on kärrätty hinaaja Iso-Pukin vierelle. Toni Heinonen (vas.) ja Timo Ahonen asettavat letkun paikoilleen.
Keräyslava Oy toimii tällä Ruskon Ojannon teollisuusalueella, mutta aikoo siirtää toimintaansa Parman entisen betonitehtaan maisemiin Härjänruopantielle.
Kuva on Björköstä.
Loimaalaisen Tuomas Levomäen tilan koelohkoilla tarkkaillaan pohjaveden laatua. Vesinäytteet kertovat muun muassa kuivatusvesien ravinnepitoisuuksista sekä kasvien kyvystä sitoa hiiltä.
Arkistokuva.
Arkistokuva.
Saarenjärven rantakosteikko Salossa ennen rakennustöitä. Kunnostamisen lähtökohtana oli parantaa alueen arvoa erityisesti puolisukeltajasorsien, kahlaajien, haukien ja sammakkoeläinten poikaselinympäristönä sekä toimia kestävän luonnon monimuotoisuutta ylläpitävän maatalouden käyntikorttina.
Silakkaa kalastettiin viime vuonna noin seitsemän miljoonaa kiloa vähemmän kuin vuonna 2021.
Asfalttia, liikenteen päästöjä ja tutkimattomia myrkkyjä päätyy sulamisvesien mukana vesistöihin kalojen kiusaksi.
Pohjan Voiman toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto on tehnyt uran tuulivoiman parissa. Yhtiöllä on vireillä useita tuuli- ja aurinkovoimahankkeita Suomessa.
Aurinkoenergian hyödyntämisessä on seuraavan askeleen aika. Arkistokuva.
Yksi tunnetuimmista kaurajuomayrityksistä on Oatly, jonka taannoinen mainoskampanja Suomessa herätti paljon keskustelua muun muassa ympäristöväitteisiin liittyen. Mainonnan eettinen neuvosto otti toissa vuonna kantaa Maitomyytit-mainoslehtiseen, jonka katsottiin olevan hyvän tavan vastainen, sillä se muun muassa käytti hyväkseen lasten huolta ilmastonmuutoksesta markkinoinnin tehokeinona.
Myös Varsinais-Suomen harvennushakkuut noudattelevat koko maan linjaa. Luken selvityksen mukaan yleisesti harvennushakkuiden voimakkuus on noussut reippaasti Suomessa 2000-luvun aikana. Arkistokuvassa metsäkoneen jälkeen harvennushakkuukohteessa Kaarinassa.
Latokariin alettiin marraskuussa läjittää Turun sataman ja Meyerin Turun telakan teettämien ruoppausten massoja, jotka kuljetettiin Pernon telakkaväylältä proomulla.
Saukonojalta on näkymä Pukkilan entisen kaakelitehtaan massalaitokseen, joka on suojeltu, mutta aiotaan purkaa.
Metsän hiilinielujen hupeneminen voi tuoda Suomelle miljardikustannukset. Suomi on sitoutunut EU-tasolla sovittuihin hiilinielujen vahvistamistavoitteisiin, ja ne uhkaavat nyt jäädä toteutumatta.
Lisää uutisia