Maa- ja metsätalousministeriö

Saaristomeren hyvän tilan saavuttamiseksi sen fosforikuormaa pitää vähentää merkittävästi. Maatalouden osuus Saaristomeren ihmisperäisestä fosforikuormituksesta on 87 prosenttia. Nopeasti kuormitusta vähentävien ensiapuluonteisten toimenpiteiden, kuten peltojen kipsikäsittelyn, lisäksi Saaristomeren valuma-alueella tulee toimijoiden mukaan käynnistää välittömästi lantafosforin ylimäärän purku.
Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk) sanoo, että Saaristomeren hyväksi tehtäviä toimia on listattu niin Cap-suunnitelmaan kuin sen ulkopuolellekin. "Kokonaisuus ratkaisee", Leppä toteaa.
Saaristomeren valuma-alueen suurimpana haasteena pidetään sitä, että eläintilojen ravinneylimäärästä peräisin oleva hajakuormitus kulkeutuu liian suurelta osin pelloilta jokien kautta Saaristomereen.
Kuvan susi taltioitui riistakameraan Taivassalon Hakkenpäässä keväällä 2020.
Metsästäjäliitto luo painetta Maa- ja metsätalousministeriölle sallia suden kannanhoidollinen metsästys tulevana talvena. Ministeriö ottaa asiaan kantaa lähiviikkoina Luken selvitysten pohjalta.
Heinäkuun puolivälissä julkistetussa EU:n lopullisessa metsästrategiassa suhtauduttiin luonnosta myönteisemmin puupohjaisten tuotteiden käyttöön fossiilisten korvaajina.
Suoden kannanhoidollisen metsästyksen toteutuminen ensi talvena on epävarmaa. Maa- ja metsätalousministeriö arvioi, onko metsästykselle edellytyksiä Luken työn suotuisan suojelutason määrittämiseksi ollessa kesken. Kuvan susiyksilö taltioitui riistakameraan Taivassalossa keväällä 2020.
Poliisi on määrännyt Joensuun alueella liikkuvan emokarhun lopetettavaksi. Karhulla on neljä pentua. Karhua yritettiin ensin Luken toimesta pyydystää sen vammojen hoitamiseksi, mutta karhua ei saatu pyydystettyä. Lieksassa liikkuva emokarhu ja kaksi sen pentua ammuttiin tiistaina.
Sopimus kalanrehun viennistä on Maa- ja metsätalousministeriön mukaan tärkeä edistysaskel Suomen ja Kiinan välisessä kaupassa. Arkistokuva.
Nuorten metsäneuvostoon kuuluva turkulainen Heidi Leskelä on onnellinen lähimetsän suojassa.
Naantalin aurinko paistoi kirkkaana ja kuumana Ainutlaatuisen Saaristomeren tilaisuudessa Naantalin Kirkkopuistossa keskiviikkona.
Susia saatetaan kaataa jo ensi talvena.