Kela

Tartuntatautipäiväraha on poikkeustilanteita varten luotu etuus. Se korvaa ansiotulon menetystä enemmän kuin sairauspäiväraha ja on saajalleen houkutteleva, jotta sillä pystyttäisiin ehkäisemään tartuntojen leviämistä fyysisillä työpaikoilla vahvan rahallisen kannustimen avulla. Päivärahan kasvua selittää koronaviruksen omikron-variantin voimakkaampi tartunta-aalto ja se, että etuuden myöntämistä helpotettiin.
Kela-korvausten leikkaus on käsittämätön päätös tilanteessa, jossa hoitovelka on suuri ja sote-kustannuksia olisi voitava hillitä. Hoitovelan purkuun ja hoitoon pääsyn nopeuttamiseen tarvitaan yksityisen sektorin apua, sanoo kirjoittaja.
Toimitusjohtaja Ville-Antti Jaakkola sanoo, että monet hyvinvointi- ja terveyspalveluita tarjoavat yksityiset yritykset ovat uuden edessä. Kela-korvausten leikkaaminen vaikuttaa asiakasmaksuihin. Samalla kukaan ei oikein tiedä, mikä rooli yksityisillä palveluilla uusilla hyvinvointialueilla tulee olemaan.
Terveydenhuollon Kela-korvauksiin tulee vuoden vaihteessa muutoksia. Valtaosa yksityislääkärin määräämien hoitojen ja tutkimusten Kela-korvauksista poistuu vuoden alussa. Arkistokuva Kaarinan terveyskeskuksesta.
Sähkövähennystä voi saada tuloverotuksessa kulutetusta sähköenergiasta maksetun määrän perusteella. Vähennystä voi saada, kun sähkölaskut neljän kuukauden ajalta ylittävät 2 000.Sähkötukea myönnetään, jos ei ole oikeutta sähkövähennykseen. Tuen omavastuu on 400 euroa kuukaudessa, sen ylimenevästä osasta korvataan 60 prosenttia, kuitenkin enintään 660 euroa kuukaudessa. Tukea haetaan Kelasta.
Epävakaa maailmantilanne heijastuu vuoden 2023 äitiyspakkaukseen. Kustannuksien noustessa pakkauksen tuotteiden määrä vähenee.
Turkulaiseläkeläinen Liisa Westerstråhlen mukaan Kela-kuljetusten aikatauluongelmat lisääntyivät merkittävästi vuodenvaihteen uudistuksen jälkeen. Hänen kokemuksensa mukaan vain noin joka kymmenes auto saapuu sovittuna ajankohtana.
Varsinaissuomalaiset taksiyrittäjät ovat kyllästyneitä sekä välitysvirheisiin että laskutusongelmiin asiakkaiden kanssa. Osa on luopunut Kela-kyydeistä jo kokonaan.
Kelan myöntäessä sähkölaskuun perustoimeentulotukea, asiakas ei voi saada samaan osaan laskusta sähkötukea. Jos asiakas taas saa perustoimeentulotukea koko sähkölaskuun, hän ei voi saada saman laskun perusteella lainkaan sähkötukea. Sähkölaskun kustannuksia ei siis korvata kuin kerran.
Koy Amerin yritystalo on omistanut niin sanotun Kelan talon jo vuoden ajan. Rakennuksen saneeraustyöt ovat vielä kesken, mutta suojeltuun julkisivuun on jo rakennettu suuri näyteikkuna.
Lähes 54 000 Vastaamon asiakkaan tiedot siirrettiin Kelaan arkistoitavaksi.
Opintotuen tulorajoja korotetaan merkittävästi ja tutkinnon suorittamisen määräaikaa voidaan pidentää yhdellä lukuvuodella myös muun poikkeuksellisen olosuhteen vuoksi. Olosuhde voi olla esimerkiksi vakava suuronnettomuus tai luonnonkatastrofi, laajavaikutteinen aseellinen hyökkäys tai laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti.
46 000 opiskelijaa saa Kelalta maksumuistutuksen maksamattomista terveydenhoitomaksuista.
Kela lakkautti naiselle myönnetyt sosiaaliedut saatuaan tietää, että nainen oli jäänyt asumaan Espanjaan loman jälkeenkin.
Valtion virastotaloon on Turussa keskitetty jo nyt Aluehallintoviraston ja Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen lisäksi muun muassa TE-palvelut, Digi- ja väestötietovirasto, ruokavirasto ja maanmittauslaitos. Kela ja poliisi toimivat Turussa omissa tiloissaan.
Kela seuraa opintojen etenemistä, jos opiskelija on nostanut opintotukea lukuvuoden aikana.
Sähkön hinnan voimakasta nousua pyritään kompensoimaan sähkövähennyksen ja sähkötuen lisäksi myös alentamalla sähkön arvonlisäverokantaa 24 prosentista 10 prosenttiin. Arvonlisäverokannan alentaminen koskisi vain sähkön myyntiä. Arvonlisävero alennettaisiin vuoden 2022 joulukuusta vuoden 2023 huhtikuun loppuun asti.
Perinteisen lankapuhelinverkossa toimivan faksin kulta-aikaa oli 1980-luku. Sen käyttö alkoi vähetä internetin ja sähköpostin yleistyessä. Nykyisin käytössä on pääosin sähköisiä faksipalveluita. Arkistokuva vanhasta faksilaitteesta.
Lisää uutisia