Suomen bioteollisuus ei hyväksy ihmisen kloonausta

TS
PERTTI GRÖNHOLM

Suomen Bioteollisuus ei kannata eivätkä sen jäsenyritykset käytä kloonausta ihmisen tuottamiseksi. Yhdistyksen eettisissä perusarvoissa vuodelta 1999 ei myöskään kannateta ihmisen sukusolulinjaan kohdistuvaa geeniterapiaa, eli manipulointia, joka aiheuttaisi muutosten periytymisen jälkeläisille. Sen sijaan yhdistys mm. suosii geenitesteihin liittyvän perinnöllisyys-, ym. neuvonnan saatavuutta.

Suomessa toimii noin 120 bioteknisen alan yritystä, joista yhdistykseen kuuluu reilu puolet. Bioteollisuuden, kuten monen muunkin elinkeinoelämän alan eettiset perusarvot pohjautuvat paitsi kansainväliseen keskusteluun ja julistuksiin, myös yritysten keskinäiseen ja sisäiseen arvopohdintaan. Perusarvokokoelmien tehtävänä on osoittaa henkilöstölle, sijoittajille ja suurelle yleisölle, miten eettiset kysymykset on yrityksissä tiedostettu.

Lainsäädäntö
laahaa jäljessä

   Biotekniikan alalla, jossa lainsäädäntö laahaa usein kaukana teknisestä kehityksestä, perusarvojen julistuksilla pyritään myös ehkäisemään eettisiä ongelmia alan sisäisesti.

- Eettiset perusarvot ovat tavoitetila yritysten toiminnalle; tällaisia me haluaisimme olla, määrittelee Suomen Bioteollisuus ry:n asiamies Saara Hassinen .

- Yritykset katsovat näiden arvojen läpi omaa toimintaansa ja arvojen tulisi myös konkretisoitua yrityksen toiminnassa. Lisäksi yritykset haluavat välittää omaksumiaan arvoja henkilökunnalleen, Hassinen sanoo.

Hassisen mielestä suomalaiset bioalan yritykset ovat hyvin valveutuneita eettisissä kysymyksissä. Hän uskookin, että yrityksissä halutaan entistä enemmän oppia kertomaan myös mahdollisista riskeistä ja haitoista asiakkaille.

Etujärjestöjen, kuten Suomen Bioteollisuus -yhdistyksen, toiminnan piiriin ei kuitenkaan kuulu yritysten toiminnan eettisyyden valvonta.

Hassinen toteaakin, että mitään seuraamuksia ei ole yhdistyksessä edes mietitty sen varalle, että jokin jäsenyritys alkaisi tuotekehittelyssään käyttää eettisesti kyseenalaisia menetelmiä tai vaikkapa kehittää biologiseen sodankäyntiin soveltuvaa tekniikkaa diktatuurissa toimivalle yritykselle.

Perusarvot
punnitaan vuosittain

   Kuvaavaa alan nopealle kehitykselle on myös se, että Suomen Bioteollisuus ilmoittaa tarkistavansa perusarvot vuosittain ja saattaa ne tarvittaessa ajan tasalle. Toteamuksesta syntyy helposti tahaton vaikutelma, että yrityksille perusarvot ovat parhaimmillaankin taipuisa selkäruoto, joka soveltuu alan kulloisiinkin pr- ja markkinointitarpeisiin.

Hassinen kuitenkin kiistää tämän.

- Perusarvoilla ei haluta mielistellä ketään. Kyllä yritysten omissakin intresseissä on eettisesti oikea toiminta. Huonoa on, jos valvonta jää vain viranomaisille.

Suomen Bioteollisuus ry on perustettu vuonna 1997. Sen toiminnassa on mukana yli 60 kemian-, elintarvike-, lääke-, diagnostiikka- ja kasvinsuojeluteollisuuden yritystä. Lisäksi siihen kuuluvat kaikki em. aloilla toimivat teollisuuden järjestöt.

Yhdistyksen eettiset perusarvot on laadittu eurooppalaisen bioteollisuusjärjestön EuropaBion arvojen pohjalta. Suomen Bioteollisuuden eettiset perusarvot ovat luettavissa yhdistyksen verkkosivuilla osoitteessa: www.finbio.net/eettisetperusarvot .