Kotimaa

Selvitys suosittaa pikaraitiotien rakentamista Turkuun

Lähialue | Turun Sanomat 14.9.2012 12:24 |

Turun kaupungin ja Siemensin tekemä tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista on valmistunut. Selvityksessä arvioitiin pikaraitiotien vaikutuksia Turulle ekologisesta ja taloudellisesta näkökulmasta.

Tulosten perusteella on suositeltavaa jatkaa pikaraitiotien edistämistä Turkuun. Vuoteen 2035 mennessä integroitu pikaraitiotieratkaisu vähentäisi Turun liikenteen hiilidioksidipäästöjä 11 prosenttia ja nostaisi sen vaikutusalueella olevien kiinteistöjen arvoa varovaisen arvion mukaan yhteensä 480–850 miljoonaa euroa.

Toteutettu selvitystyö on koskenut kahta suurimman joukkoliikennepotentiaalin omaavaa reittivaihtoehtoa. Selvityksessä arvioidaan, että reitistön suurimmat lähiöt ja keskusta-alueen yhdistävä linja voisi toteutua vuoteen 2025 mennessä. Sen laajennusosan Raisioon ja Kaarinaan odotetaan aloittavan toimintansa vuonna 2035.

Turun kaupunki tulee arvioimaan näitä alustavia linjauksia tarkemmin ennen lopullisia pikaraitiohankkeen käynnistämiseen liittyviä päätöksiä.

Kaupunginjohtaja Randell pitää selvityksen tuloksia hyödyllisinä: ”Myönteisten tulosten perusteella vaikuttaisi siltä, että integroidun pikaraitiotien valmistelua kannattaa jatkaa Turun seudulla. Hankkeen toteuttaminen kuitenkin edellyttää, että todennäköisen joukkoliikenteen käytön lisääntymisen ja päästöjen vähenemisen lisäksi pikaraitiotien tulee edistää laajemmin kaupunkikehitystä, kasvua ja kilpailukykyä.”

TS

TSTV - Uusimmat