Kotimaa

Kouluviihtyvyys ja osaamisen itsetunto vahvistuneet Suomessa

Kotimaa | Turun Sanomat 8.8.2012 09:33 |

Oppilaiden turvallisuuden, kouluviihtyvyyden kokemukset ja osaamisen itsetunto ovat Suomessa vahvistuneet vuosina 1994-2010, selviää Opetushallituksen ja Jyväskylän yliopiston Terveyden edistämisen tutkimuskeskuksen tuottamasta raportista.

Raportissa kuvataan suomenkielisten peruskoulujen 5. 7. ja 9. luokan oppilaiden koulukokemuksia, kouluviihtyvyyttä ja sosiaalisia suhteita sekä niissä tapahtuneita muutoksia. Oppilaiden kokemuksia vertaillaan Pohjoismaiden sekä kansainväliseen HBSC -tutkimukseen osallistuneiden maiden kesken.

Koulukokemuksissa löydettiin eroja muun muassa lukion ja ammatillisen koulutuksen välillä. Lisäksi pohjoismaiset tulokset erosivat kansainvälisistä.

Vuonna 2010 oppilaista 73 prosenttia tunsi olonsa turvalliseksi koulussa. Koulumenestyksensä erittäin hyväksi tai hyväksi kokeneet tunsivat olonsa koulussa yleisemmin turvalliseksi kuin heikommin menestyneet.

Kiusatuksi joutuminen ja toisten kiusaamiseen osallistuminen yleistyivät hieman Suomessa vuodesta 2006 vuoteen 2010. Toistuva kiusaaminen oli Suomessa kuitenkin harvinaisempaa kuin muualla.

Oppilaat kokevat menestyvänsä hyvin koulussa yleisemmin kuin 20 vuotta sitten. Koulumenestyksen paremmaksi kokeneet oppilaat ja lukioon aikovat 9.-luokkalaiset kokivat koulun myönteisesti yleisemmin kuin heikommin menestyvät ja ammatilliseen koulutukseen aikovat.

Suomalaiskoululaisten oma kokemus koulutyön kuormittumisesta yleistyi yläluokilla 2006–2010, ja kansainvälisesti vertaillen Suomi oli eniten kuormittuneiden kolmanneksessa.

Vanhemmissa ikäryhmissä oppilaat kokivat kuormittuvansa koulutyöstä selvästi nuorinta ikäryhmää yleisemmin. Kaikissa pohjoismaissa tytöt kokivat kuormittuvansa koulusta poikia yleisemmin.

TS

TSTV - Uusimmat