Kotimaa

SPR:n tutkijat löysivät yhteyden veriryhmien ja suolistomikrobien välillä

Kotimaa | Turun Sanomat 24.5.2011 12:39 |

Suomen Punainen Risti ilmoittaa Veripalvelunsa tutkijoiden tehneen merkittävän tieteellisen havainnon. Tutkimustulosten mukaan veriryhmä määrää huomattavasti ihmisen suoliston mikrobikoostumusta. Havainto avaa SPR:n mukaan tietä vaikeiden suolistosairauksien syiden selvittämiseen ja hoitojen kehittämiseen. Tutkimustulokset on raportoitu laajalti luetussa PLOSOne tiedejulkaisussa.

Veripalvelun tutkimuksessa osoitettiin, että niin sanottu Secretor-veriryhmä määrää erityisesti suoliston bifidobakteerien koostumuksen. Tutkimuksessa havaittiin bifidobakteerien määrän ja lajikoostumuksen olevan Secretor-negatiivisilla henkilöillä Secretor-positiivisia henkilöitä alhaisempi.

Secretor-veriryhmä vaikuttaa siihen, miten mikrobien elinkelpoisuuden kannalta tärkeät ABO-veriryhmätekijät esiintyvät suoliston limakalvoilla. Secretor-negatiivisilla henkilöillä on havaittu poikkeama FUT-2-entsyymiä koodaavassa geenissä, mistä johtuen ABO-tekijöiden ilmentyminen limakalvoilla on estynyt. Secretor-negatiivisia on arviolta 20 prosenttia Euroopan väestöstä.

Löydöksen merkitystä suolistosairauksien hoidon kannalta täydentävät viimeaikaiset tutkimukset, joissa on suolistomikrobiston muutokset tai Secretor-negatiivisuus on yhdistetty tulehduksellisiin suolistosairauksiin, erityisesti Crohnin tautiin. Havainnot auttavat etsimään keinoja suolistosairauksien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn.

Jo aiemmin on osoitettu, että tietyt mikrobit pystyvät hyödyntämään ABO-veriryhmätekijöitä tarttuessaan limakalvolle ja parantaessaan elinmahdollisuuksiaan. Tutkimukset ovat kuitenkin keskittyneet haitallisiin bakteereihin. Tähän asti ole tiedetty, onko vastaava vuorovaikutus löydettävissä myös suoliston hyvinvoinnin kannalta hyödyllisten mikrobien kohdalla.

Tutkimustyöhön osallistui laaja joukko SPR:n veripalvelun tutkimus- ja tuotekehitysyksikön sekä laboratorioiden henkilöstöä. Tutkimusnäytteet kerättiin vapaaehtoisilta koehenkilöiltä.

SPR:n veripalvelussa on tehty tieteellistä tutkimusta 1950-luvulta alkaen.

TSTV - Uusimmat