Auto ja liikenne

Liikenneturvallisuustyö yhteen pakettiin

Liikenne | Turun Sanomat 20.8.2012 03:32 |

Poliisijohtaja Seppo Kolehmainen haluaa parantaa poliisin liikenneturvallisuustyön laatua.

– Liikenneturvallisuus on minusta kokonaisuus. Valvonnan lisäksi siihen kuuluu liikennerikosten tutkinta, onnettomuuksien ennaltaehkäisy, liikenteestä tiedottaminen sekä liikenteen tilannekuva.

Hän arvostelee nykyistä liikenneturvallisuustyötä liian sektorikeskeiseksi ja suoriteperusteiseksi.

– Lopputulos jää minun arvioni mukaan puutteelliseksi, kun jokainen toimija hoitaa vain omaa aluettaan eikä sektorien välille synny rakentavaa keskustelua.

LIIKENNERIKOSTEN tutkinnasta saatua tietoa ei juuri pystytä hyödyntämään liikenteen valvonnassa. Myös jako pääteiden ja muiden teiden liikenteen valvonnasta on Kolehmaisen mukaan keinotekoinen.

Liikenneturvallisuuteen liittyvä kehittämistyö pitäisi Kolehmaisen mielestä organisoida uudelleen, sillä se on ollut hajanaista.

– Poliisin pitää pystyä vastaamaan liikenneturvallisuuden parantamisen haasteisiin, liikennekuolemien ja vakavien loukkaantumisten vähentämiseen.

Yhteistyötä Liikenneviraston, Liikenneturvan ja vapaaehtoisjärjestöjen kanssa olisi tiivistettävä.

– Pystyisimme tekemään paljon enemmän yhteistyötä, kuin mitä nyt tehdään.

AUTOMAATTISEN liikenteenvalvonnan juttujen keskittäminen yhteen valtakunnalliseen keskukseen vapauttaisi Kolehmaisen mielestä resursseja muuhun valvontaan.

– Silti liikenteen valvonta on vain osa poliisin liikenneturvallisuustyötä, ja automaattinen valvonta on sen yksi osa-alue.

Poliisin hallintorakenteen uudistamisen kolmas vaihe (PORA III) tarjoaa hänen mielestään mahdollisuuden uudistaa liikenneturvallisuustyötä kokonaisuutena.

– Tämä on harkitsemisen arvoinen asia, päädytäänpä organisoinnissa mihin ratkaisuun tahansa.

Uudistuksen hanketyöryhmä jättää raporttinsa sisäministeri Päivi Räsäselle (kd) huomenna.

SUSANNE EKROTH

TSTV - Uusimmat