Lukijoilta

Sukupuolentutkimusta ei voi korvata mikään muu oppiaine

Lukijoilta | Turun Sanomat 14.11.2012 03:30 |

Yliopistot ovat säästökuurilla, ja säästövaatimukset ovat huomattavia. Åbo Akademissa, kuten muissa yliopistoissa, etsitään keinoja selvitä vähenevällä budjettirahoituksella. Esimerkiksi yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa suunnitellaan avoimeksi tulevien työsuhteiden jättämistä täyttämättä.

Suuri osa yliopiston tutkija- ja opettajatehtävissä työskentelevistä on määräaikaisissa työsuhteissa. Pätkät loppuvat aikanaan, joten näennäisesti tämä tarjoaa hyvän mahdollisuuden väen vähentämiseen.

Säästöpolitiikka on kuitenkin myös tiedepolitiikkaa. Åbo Akademin yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa kaksi seuraavaksi täyttöön tulevaa määräaikaista työtä ovat sukupuolentutkimuksen tutkijatohtori ja tutkijakoulutettava. Näiden lisäksi oppiaineessa ei ole muuta budjettirahoitteista henkilökuntaa kuin professori (ja puolet yhden hallinnollisen työntekijän, amanuenssin, työpanoksesta).

Yhden henkilön työpanos ei riitä oppiaineen opetuksen ja tutkimuksen ylläpitämiseen. Näin säästöjen varjolla käytännössä uhataan ajaa alas sukupuolentutkimuksen oppiaine paitsi yhdestä yliopistosta, myös koko ruotsinkielisestä suomalaisesta yliopistomaailmasta.

Oppiaineen alasajo on aina yliopisto- ja valtapoliittinen päätös, josta tulisi keskustella avoimesti yliopiston eri toimijoiden kesken.

Säästöpäätöksiä ei ole perusteltua toteuttaa sattumanvaraisesti yhden oppiaineen toimintaedellytysten kustannuksella.

Sukupuolentutkimuksen oppiainetta voi pitää erityisen tärkeänä, koska se on monitieteinen ala, joka palvelee koko yliopistoa.

Åbo Akademin sukupuolentutkimus on tuottanut tietoa sukupuolen merkityksestä yhteiskunnan eri osa-alueilla kuten työ- ja talouselämässä, lainsäädännössä, perhe-elämässä, luonnon- ja lääketieteellisessä tiedontuotannossa ja mediassa. Mikä tahansa naisten tai miesten tutkiminen eri oppiaineissa ei korvaa sukupuolentutkimusta.

Esitämme, että Åbo Akademin johto mahdollistaa jatkossakin ruotsinkielisten opiskelijoiden oikeuden opiskella tätä keskeistä, yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan sijoitettua mutta koko yliopistoa palvelevaa tieteenalaa omalla äidinkielellään.

Sukupuolentutkimuksen oppiaineen professorit:
30. tammikuuta
29. tammikuuta
28. tammikuuta
27. tammikuuta
26. tammikuuta

TSTV - Uusimmat