Lukijoilta

Kaik sem pahuksen EU:n vika

Lukijoilta | Turun Sanomat 28.6.2012 03:31 |

Kum mää tämän kerran meinasi, et menenki linja-auton kans toril, niim mää näim, ko yks nuari naine seisos heiniko reunas, ja sil oli koirantalutin käres; nii ett, vaikkem mää sitä nähny, nii varmast siäl fikruuttien ja muitte rikkaruahoje joukos oli koira tekemäs tarpeittas. Eikä sil naisel ollu meininkiikää mennä niit pois korjaamaa.

Et on se kummallist, ko kaupungis eletään, niinku jossain korves. Ja merkillist on sekim ko kaupunki ei niitä niit kamalan korkei heinii poies, ko niis o kaikem maailma punkei ja muit ötököi. Ja sit tulee tautei, eikä tonne terveysasemal ikänä pääs lääkäriinkä.

Sil naisel, mikä siäl hietikol seisos, ol nii lyhyt hame, et kintut ol kokonas paljaat, ja jos se olis vähä kyyristyny, olis muutaki näkyny. Et ei se mikkä ihme ol, jos miehet tekevä kaikki kamaloi, ko naiset tommotti ittiäs esittelevä.

Sit tul se linja-auto, ja myähäs tiätenki, ja se kuljettaja ol semmose näköne, et mitä sunki tänne täytys tulla, ko joutus suattas jarruttama. Siäl autos sisäl ol kamala kaljan ja tupakin krääsä ja toisel puol istus mukamas hiano frouva, ainaki hajust päätelle, nii ett mun täytys mennä iham peräl istuma. Ja sit siihe autton tuli iso joukko mukulii, mikkä piti kamalaa metelii, ja täytys oikke korvat peittä, ko niil joka toine sana alko veelt. Et semmost se vapaa kasvatus o aikka saanu.

No, ko tultti toril, niim mää rupesi fundeeraamaan, ett mitä varte sitä tori oikke ruveta mylläämää ja parkkipaikoi tekemä, ko niit hallei o melkke joka kulmas nyttenki puol tyhjänäs. Et on se valla kamala siäl sitt kulkkeki monta vuat, ko sitä plinisave o kaik paikat täynnä, nii et varmaa täytyyki sit kulkke gummisaappat jalas.

Siäl toril sit tuli vastaa semmone seurue pulloines, mikä ei ollu ittiäs pessy varmaankaa tänä kesä, ja ne hais ja olivat ruakattoman näkössi. Nii, ett, vaik mää suvaittevaine olenki, nii tommose joukom mää lähettäisi Seilin saarel. Ja kamalan tiukast mää pirin posastan talles, ko nykysin niit ryöstöi alvariins tapahtuu. Ja kaik se o sem pahuksen EU:n vika, ko siält tulee niit kaikem maailma kulkijoit.

Martti Markula
1. maaliskuuta
28. helmikuuta
27. helmikuuta
26. helmikuuta
25. helmikuuta
24. helmikuuta

TSTV - Uusimmat