Kolumnit

Suomi tarvitsee maahanmuuttajia

Kolumni | Turun Sanomat 2.6.2009 02:31 |

Kokoomus on suvaitsevainen ja moniarvoinen puolue. Arvostamme eri kulttuureita rikkautena ja haluamme rakentaa Suomestakin moniarvoista ja -kulttuurista avointa yhteiskuntaa. Suvaitsevaisuus ja moniarvoisuus tarkoittavat myös sitä, että kannatamme keskustelukulttuuria, jossa vaikeistakin asioista saa kertoa näkemyksiään, ilman että tulee leimatuksi.

Suomi tarvitsee uusia suomalaisia. Me tarvitsemme tulevina vuosina paljon työperäisiä maahanmuuttajia. Väestömme ikääntyy ja työtä riittää tehtäväksi paljon enemmän kuin meitä suomalaisia tekijöiksi. Suomi on ainoa Euroopan maa, jolla jo ensi vuonna työikäisten määrä lähtee laskuun. Kunhan siis selviämme uuteen nousuun maailmanlaajuisesta talouskriisistä, on meillä jälleen työvoimapula. Jokaiselle suomalaiselle riittää siis työtä.

l

Meidän nykyisten suomalaisten työpanos ei kuitenkaan yksin riitä hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamiseen. Hyvinvointi syntyy vain työstä, ja siksi jokainen Suomeen työhön tuleva on erittäin lämpimästi tervetullut.

Haluamme myös kantaa humaanin vastuumme maailman hätää ja vainoa kärsivistä. Siksi haluamme ottaa Suomeen pakolaisia ja turvapaikanhakijoita oman osuutemme. Meidän on kuitenkin pystyttävä tarjoamaan jokaiselle tulijalle hyvät edellytykset oppia toimimaan kulttuurissamme uutena suomalaisena muiden joukossa.

Jaan kuitenkin lähes jokaisen suomalaisen kanssa käsityksen, että pakolais- ja turvapaikanhakijan statusta ei saa käyttää väärin. Väärin perustein hakevat vievät käsittelyaikaa ja paikkoja todellista ja suurempaa hätää kärsiviltä.

Kokoomukselle maahanmuutto on myönteinen asia. Siihen liittyvät ongelmat taas ovat sen verran yksityiskohtaisia, että niistä pitäisi puhua ympäripyöreästi. Koska kyseessä on myös herkkä asia, pitäisi sanoa täsmällisesti mitä tarkoittaa, ettei tule väärinymmärretyksi. Mutta puhua saa, ja pitääkin puhua.

Olen ollut huolestunut siitä, että maahanmuutosta, turvapaikanhakijoista ja pakolaispolitiikasta on ollut viime vuosina hankalaa puhua leimautumatta heti rasistiksi. Sellainen keskustelukulttuuri ei voi kuulua avoimeen länsimaiseen demokratiaan. Meidän pitää sallia avoin keskustelu näistä aiheista. Muuten vaarana on keskustelun purkautuminen yksinkertaistuksina ja ylilyönteinä, joista on esimerkkejä viime ajoilta.

l

Ei voi olla tulematta mieleen, että maahanmuuttokeskustelun kulttuurissa on ollut samoja sävyjä kuin ulkopoliittisessa keskustelussa vielä aivan viime vuosina. Ulkopoliittisessa keskustelussahan ei vielä muutama vuosi sitten suvaittu yhtään virallisesta linjasta poikkipuolista sanaa, ilman että keskustelun avaaja leimattiin.

Jos halusi käydä erittäin rauhallista ja analyyttista keskustelua vaikkapa Suomen mahdollisen Nato-jäsenyyden vaikutuksesta Suomen turvallisuuteen tai kansainväliseen asemaan, alkoi välittömästi ryöpytys monelta rintamalta. Kokoomusta syytettiin Nato-intoilusta, hätäilystä ja Suomen turvallisuuspoliittisen linjan vaarallisesta hämmentämisestä.

Vaadimme tuolloin, että Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta pitää pystyä puhumaan avoimesti ja analyyttisesti erilaisin mielipitein, ilman että joutuu leimatuksi. Monen vuoden jälkeen on hyväksytty, että puhua saa ja erilaisia painotuksia hyväksytään, mutta toimintalinja sovitaan yhdessä. Samanlaista keskustelukulttuurin muutosta kaipaamme myös maahanmuutto- turvapaikanhakija- ja pakolaiskeskusteluun.

Näissä kysymyksissä on myös erilaisia ongelmia ja ne pitää pystyä tunnistamaan sekä niistä järkevästi keskustelemaan. Jos puhuja yrittää väittää mistä tahansa muusta politiikan alasta, että se on täysin ongelmatonta, pidetään puhujaa yksinkertaisena. Miksi siis maahanmuutto- ja pakolaiskysymyksissä olisi toisin?

l

Suhtaudutaan siis suvaitsevaisesti keskusteluun maahanmuuton ja kulttuurien kohtaamisten ongelmista. vain siten voimme ryhtyä erilaisia ongelmia hoitamaan. Me teemme karhunpalveluksen koko maahanmuuttopolitiikallemme, jos annamme keskustelun puutteen kärjistää ongelmia entisestään.

Keskustelun puutteesta ja leimaamisesta seuraa nimittäin aina ylilyöntejä. Tosiasioiden tunnustaminen on tässäkin suhteessa järkevää. Kokoomus haluaa tulevaisuudessa moniarvoista, suvaitsevaa ja etnisesti rikasta Suomea. Ryhdytään ajoissa puhumaan mitä se meiltä ja uusilta suomalaisilta vaatii. Näin voimme välttää ongelmia jo etukäteen ja vaalia moniarvoista Suomea rikkautena.

Kirjoittaja on valtiovarainministeri ja kokoomuksen puheenjohtaja.

JYRKI KATAINEN

TSTV - Uusimmat