Kolumnit

Transatlanttisen suhteen näkymiä

Kolumni | Turun Sanomat 23.5.2012 03:31 |

Yhdysvallat on Suomen puolustushallinnon merkittävin kahdenvälinen yhteistyökumppani. Yhteistyö on tärkeää niin puolustuspolitiikan ja puolustuskykymme kehittämisen kuin myös puolustusmateriaalihankintojen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannalta.

Yhdysvallat on johtava nykyaikaisen puolustusteknologian valmistaja ja kehittäjä. Etumatka tulee säilymään, sillä Yhdysvaltojen panostus alan tutkimus- ja kehittämistoimintaan on maailmanlaajuisesti ylivoimaisella tasolla.

Materiaaliyhteistyössä tärkein tavoitteemme on nykyaikaisen puolustusmateriaalin saannin ja ylläpidon turvaaminen. Tuore esimerkki on JASSM-ohjusten hankkiminen. JASSM on kehittynein käytössä oleva pitkän kantaman ilmasta–maahan-ohjus. Nyt Hornet-hävittäjien koko potentiaali saadaan käyttöön, minkä myötä puolustuksemme suorituskyky kasvaa.

Kahdenvälisessä yhteistyössä Yhdysvaltojen kanssa korostuu hyvien henkilösuhteiden ylläpitäminen eri tasoilla. Vierailin hiljattain Yhdysvalloissa ja ohjelmassa oli mm. tapaaminen kollegani Leon Panettan ja senaattori John McCainin kanssa. Keskusteluissamme tuli selkeästi esiin, että Suomi nähdään luotettavana ja osaavana yhteistyökumppanina.

Yhdysvallat arvostaa Suomen puolustusvoimien osaamista ja toimintaa kansainvälisissä kriisinhallintaoperaatioissa. Erityisesti esillä oli Suomen johdonmukainen ja kokonaisvaltainen osallistuminen Afganistanin vakauttamiseen. Edelleen positiivista palautetta sain aktiivisesta roolistamme Itämeren alueen turvallisuuden lujittamisessa niin Pohjoismaisessa viiteryhmässä kuin Pohjoismaiden ja Baltian maiden välisessä yhteistyössä.

Tapasin matkallani myös Yhdysvalloissa työskenteleviä suomalaisupseereita. Puolustusvoimilla on yhteysupseereita Yhdysvaltojen asevoimien komentorakenteissa. Lisäksi upseereitamme opiskelee asevoimien koulutuslaitoksissa. Suomalaisten osaamista luonnehdittiin erittäin korkeatasoiseksi ja heidän työnsä tulokset tukevat suoraan oman puolustuksemme kehittämistä.

Yhdysvaltojen uusi puolustusstrategia on herättänyt keskustelua transatlanttisen suhteen tulevaisuudesta. Sitä koskevat tulkinnat ovat mielestäni olleet osittain virheellisiä. Yhdysvaltojen asevoimat ovat aina olleet vahvasti läsnä Tyynen meren alueella. Vaikka Eurooppaan sijoitettuja joukkoja nyt vähennetäänkin, jatkuu Yhdysvaltojen sotilaallinen läsnäolo monin tavoin.

Yhdysvallat tulee edelleen sijoittamaan Eurooppaan paljon sotilaita, minkä ohella myös muita maavoimien joukkoja kierrätetään Euroopassa harjoitusten ja koulutusyhteistyön merkeissä. Lisäksi osana ohjuspuolustusjärjestelmää Yhdysvallat mm. sijoittaa merivoimien aluksia Espanjaan sekä torjuntaohjuksia Puolaan ja Romaniaan.

Yhdysvaltojen strateginen mielenkiinto luonnollisesti kohdistuu entistä enemmän Tyynen meren alueelle ja Lähi-itään. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että Yhdysvallat kääntäisi selkänsä Euroopalle. Pikemminkin päinvastoin. Vakaa ja turvallinen Eurooppa on edelleen Yhdysvaltojen keskeinen intressi ja Yhdysvallat on vahvasti sitoutunut eurooppalaisten liittolaistensa puolustamiseen Naton kautta.

Nato on konkreettinen ilmentymä Yhdysvaltojen läsnäolosta Euroopassa ja keskeisin foorumi keskustelulle Euroopan vakaudesta ja turvallisuudesta. On myös Suomen puolustuspolitiikan etujen mukaista, että Nato säilyy toimintakykyisenä ja Yhdysvallat sitoutuneena Euroopan ja Itämeren alueen turvallisuuteen.

Kirjoittaja on turkulainen kansanedustaja,
puolustusministeri ja Rkp:n puheenjohtaja.

Stefan Wallin