Sunnuntai 22.4.2018Alina
Aliot
Aliot

Elokuvataiteessa on aina rikottu rajoja

Kun tosi-tv aloitti voittokulkunsa vuosituhannen vaihteessa, moni ihmetteli suuntauksen suosiota. Tunnekulttuurin tutkijana oivalsin, että tosi-tv:n ytimenä ovat tunteet. Osallistujia seurataan tilanteissa, jotka taatusti synnyttävät aitoja tunteita. Niiden aikaan saamiseksi kaikki keinot tuntuivat sallituilta, jopa nöyryyttäminen kuten aluksi Idolsissa ja Heikoimmassa lenkissä tai huijaaminen kuten Miljonääri-Jussissa ja Noriko Showssa.
Aliot

Mielenterveyspalvelut sote-uudistuksen keskiöön

Sote-uudistuksen tavoite yksinkertaistaa ja hallita palvelujärjestelmän rakenteita on aivan erityisen tärkeä asia mielenterveyspalveluiden tarvitsijoille. Mielenterveys- ja moniongelmaiset potilaat ovat palvelujärjestelmämme kannalta avainryhmä, jonka palveluiden yhdenmukaisuus ja toimivuus vaativat erityishuomiota nyt, kun sote-ratkaisuja viimeistellään. Tälle on olemassa paitsi selkeät inhimilliset, niin myös mittavat taloudelliset perusteet, kun jo nykyään nämä asiakkaat tarvitsevat sosiaali- ja terveydenhuoltoon käyttämistämme voimavaroista merkittävän osan.
Aliot

Maankäytön suunnittelu on tulevaisuuden puntarointia

Ilmastonmuutos, kiertotalous ja uusiutuvat energialähteet luovat muutospaineita nykyiselle yhdyskuntarakenteelle. Luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen tärkeys sekä lisääntynyt luonnon virkistyskäyttö herättävät pohtimaan ympäristömme arvoa ja kantokykyä suhteessa biotaloudellisiin tavoitteisiin ja kestävän kehityksen pyrkimykseen. Kansainvälisissä sopimuksissa ja valtakunnallisissa tavoitteissa haasteet tunnistetaan, mutta alueelliselle tasolle tuotuna ylätason tavoitteet ja käytännön toimenpiteet voivat kuitenkin olla keskenään ristiriitaisia ja pahimmillaan jopa toisiaan poissulkevia.